0001 4

Najnowsze

Wyróżnione

Szkolenia i konkurs EkoLeader

Szanowni Państwo!

    Przypominamy, iż zgłoszenia dobrych praktyk operacji LSR o charakterze proekologicznym do ogólnopolskiego i nieodpłatnegoKonkursu z nagrodami "EkoLeader LGD"- organizowanego w ramach projektu dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - przyjmowane są tylko końca września br!

Czytaj więcej...

Zaproszenie na Olimpiadę Wiedzy Rolniczej

 

Lokalna Grupa Działania-Przyjazne Mazowsze jako partner MODR w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, w projekcie - XXV Olimpiada Wiedzy Rolniczej,  serdecznie zaprasza młodych rolników z powiatu płońskiego, ciechanowskiego, legionowskiego, mławskiego, nowodworskiego, pułtuskiego, żuromińskiego do wzięcia udziału w olimpiadzie wiedzy rolniczej, która odbędzie się

Czytaj więcej...

Ważna informacja dla osób ubiegających się o dotację na podejmowanie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z procedurą „szybkiej ścieżki” mogą Państwo zgłosić się do biura z wypełnionym wnioskiem i biznes planem i przedłożyć go do sprawdzenia, w ciągu pierwszych 7 dni od rozpoczęcia naborów tj. od 28 sierpnia do 3 września. Ponieważ liczą się dni kalendarzowe a 6 i 7 dzień wypada w sobotę i niedzielę, piątek jest ostatnim dniem, w którym mogą Państwo skorzystać z „szybkiej ścieżki”.

Czytaj więcej...

Produkt lokalny i zdrowe żywienie

Jak pozyskać certyfikat na produkt lokalny oraz zdrowe żywienie to główne tematy warsztatów, które odbyły się w sobotę 26 sierpnia 2017 w OSP Koziebrody. Dwa spotkania zorganizowały panie z Klubu Seniora w Koziebrodach, w ramach projektu grantowego złożonego do LGD-Przyjazne Mazowsze w konkursie na inicjatywy lokalne „ABC wspólnego działania”. Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Wspólna sprawa”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Czytaj więcej...

Festyn Rodzinny w Krysku

W dniu19 sierpnia 2017 r. odbył się w Krysku II Festyn Rodzinny zorganizowany przez gminę Naruszewo. Tematem przewodnim imprezy była Rodzina. Wójt Gminy Naruszewa Pani Beata Pierścinska rozpoczynając imprezę powitała  uczestników, oraz zachęcała wszystkich do wspólnej zabawy.

Czytaj więcej...

Tam gdzie rezultat jest czymś więcej niż wskaźnikiem - Leader to przede wszystkim metoda!

loga111  

Leader to wielki ruch społeczny, którego istotą jest nie rywalizacja czy konkurencja lecz po pierwsze i najważniejsze współpraca pomiędzy lokalnymi aktorami. Leader to przede wszystkim metoda! Tę istotną myśl przewodnią tegorocznej wizyty studyjnej mazowieckich lokalnych grup działania do niemieckich lokalnych grup działania przekazał nam regionalny koordynator bawarskiej sieci Wolfgang Fuchs. Mogliśmy przekonać się naocznie, że dzięki współpracy partnerów z różnych obszarów lub sektorów społecznych, znaczące dla rozwoju lokalnego przedsięwzięcia stają się realne.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze - 17 maja 2017 - wyniki oceny wniosków,

 

W dniu 17 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków złożonych w zakresach:  Rozwój przedsiębiorczości – przedsięwzięcie Firma z pomysłem oraz Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna - przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza. Nabór wniosków odbywał się w dniach 31.03. – 20.04.2017 r.

Czytaj więcej...

Kolejny projekt LGD - Przyjazne Mazowsze wśród wybranych

Celem projektu „Dbajmy o powietrze" jest upowszechnieniu wiedzy w  zakresie ochrony powietrza, w tym gospodarki niskoemisyjnej, poznanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń.  Chcemy popularyzować  wiedzę na temat  jakości powietrza w naszym otoczeniu, by lepiej rozumieć wpływ lasów na stan powietrza; czym jest odpowiedzialna gospodarka leśna i jaki ma wpływ na stan powietrza, poznać cykl życia lasu od nasionka do „fabryki powietrza” i uświadomić znaczenie drewna jako odnawialnego źródła energii. W ramach inicjatywy planujemy prelekcję oraz konkurs dla lokalnej społeczności pt. Dbajmy o powietrze, a także wydanie publikacji pod tym samym tytułem.

Partnerem przedsięwzięcia jest Nadleśnictwo Płońsk.

Czytaj więcej...

Wyniki oceny formalnej wniosków

Rada stowarzyszenia zakończyła ocenę formalną wniosków o przyznanie pomocy złożonych w biurze LGD w terminie 31.03. – 20.04.2017 r. Poniżej przedstawiamy rejestry wniosków z informacją o wynikach oceny formalnej.

Czytaj więcej...

„Wspólna sprawa” – projekt LGD – Przyjazne Mazowsze znalazł się wśród wybranych

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej opublikował  listę projektów zweryfikowanych formalnie i ocenionych merytorycznie wraz z informacją o uzyskaniu dofinansowania w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele.

Czytaj więcej...

Wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD – Przyjazne Mazowsze na nową kadencję.

Wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej LGD – Przyjazne Mazowsze na nową kadencję.

Czytaj więcej...

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

 

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność