Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

PLAKAT WSPÓLNA SPRAWA spotkania w biurze

Jak wpisać projekt w nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) ?

Szanowni Państwo,

W lutym bieżącego roku informowaliśmy Państwa o pozyskaniu dla mieszkańców naszego obszaru dodatkowych środków na realizację projektów w wysokości ponad 5 mln zł. Nabory wniosków, które ogłaszamy od kwietnia 2013 roku dotyczą właśnie tych  funduszy. Przypominamy, że na naszej stronie internetowej w zakładce Do pobrania znajduje się nowa, rozszerzona strategia rozwoju (Strategia LSR – luty 2013), która jest odniesieniem i w którą muszą się wpisywać Państwa projekty. Wprowadziliśmy do niej 1 nowy, innowacyjny cel szczegółowy – Kreowanie marki regionu i 1 przedsięwzięcie – Mazowiecka dusza skrzata. Część pozyskanych środków rozdysponowano właśnie w tym zakresie, pozostałe na zachowane z wcześniejszej strategii przedsięwzięcia. Wprowadzone zmiany i uzupełnienia dotyczą rekomendowanych operacji (projektów) oraz wskaźników produktu i rezultatu, co zaznaczyliśmy kolorem niebieskim a w przypadku wskaźników podajemy dodane wartości w formie liczbowej (np.+2).

 Dlatego przy opracowaniu wniosków warto zastanowić się, w który cel,  przedsięwzięcie i odpowiednie wskaźniki możemy wpisać nasz projekt. Preferencje wynikające z założeń nowej strategii znalazły odzwierciedlenie w zmienionych kryteriach wyboru projektów. Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe zapisy takie jak: Wykorzystanie „Marki Skrzata” w projekcie /dot. Przedsięwzięcia nr 4/ czy: Realizacja projektu wpływa na co najmniej jedną z grup docelowych: osoby poniżej 26 roku życia lub kobiety lub osoby powyżej 50 roku życia lub organizacje pozarządowe. Za ich uwzględnienie możemy pozyskać dodatkowe punkty.

Ważne jest również przekazanie wniosku do sprawdzenia pracownikom biura na przynajmniej 3 dni przed jego złożeniem, można za to zyskać aż 12 punktów.

Dla uproszczenia korzystania ze strategii, przygotowaliśmy dla Państwa wykaz przedsięwzięć, który ułatwi wpisanie wniosku do Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Aktualne lokalne kryteria wyboru projektów znajdują się w zakładce: Do pobrania.

 Wszystkie te informacje przekazywaliśmy Państwu na szkoleniach a także udzielamy na bieżąco, tym, którzy do nas dzwonią lub przychodzą do biura. Mamy jednak świadomość, że korzystanie ze strategii nie jest proste dlatego zawsze i chętnie służymy pomocą i radą. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD.

                                                             Zarząd i pracownicy Biura LGD – Przyjazne Mazowsze

 

Pobierz załącznik

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność