ikonka

Szkolenie w gospodarstwie ekologicznym „ZIARNO”

W dniu 23 marca 2013r. kilkunastoosobowa grupa z obszaru LGD – Przyjazne Mazowsze gościła w gospodarstwie ekologicznym stowarzyszenia „ZIARNO” w Grzybowie k/Słubic. Tematem spotkania było „Gospodarstwo ekologiczne jako miejsce edukacji
i ożywienia środowiska wiejskiego”. Uczestników szkolenia powitała właścicielka gospodarstwa Pani Ewa Smuk Stratenwerth i zaprosiła na mały poczęstunek ekologiczny, chleb z miejscowej piekarni z miodem, dżemem, twarożkiem oraz kawę i herbatę. Pani
Ewa opowiadała o początkach swojej działalności oraz spotkaniach edukacyjnych, jakie są prowadzone w gospodarstwie. Przedstawiła proces wyrabiania sera żółtego oraz pieczywa. Kilka osób wzięło udział w warsztatach z wypieku chleba żytniego a następnie wypieczony przez siebie chlebek zabrali do domów.

Następnym ciekawym tematem przedstawionym przez Panią Monikę Deję była „Bioróżnorodność jako szansa rozwoju wsi na przykładzie mini-rezerwatu trzmieli w Grzybowie”. Pani Monika pokazała ciekawą prezentację o tych małych pożytecznych owadach i opowiedziała o przedsięwzięciu, jakie rozpoczęła w Grzybowie, mianowicie o założonym przez siebie rezerwacie trzmieli. Wskazała jak bardzo pożyteczne dla środowiska oraz rolników-sadowników są trzmiele.

Po smacznym obiedzie, z prelekcją nt funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego z małym przetwórstwem: serowarstwem i piekarstwem jako przykładem gospodarstwa wielofunkcyjnego wystąpił Pan Peter Stratenwerth. Zaprosił on także do udziału w spotkaniu wolontariuszy, którzy w tym czasie przebywali w Stowarzyszeniu „ZIARNO”. Opowiedzieli oni o swojej pracy w gospodarstwie oraz o tym, co ich skłoniło do pracy w wolontariacie. Na koniec uczestnicy mogli kupić chleb z miejscowej piekarni. Szkolenie było interesujące ze względu na wykorzystanie walorów edukacyjnych jako
tzw. dobre praktyki, przy prowadzeniu gospodarstwa edukacyjnego.

Opracowanie i zdjęcia:
Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność