Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

III spotkanie klubowe w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA.

W dniu 1 marca 2013 r. w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA - Tourism for Economic Revival of Rural Areas/ Turystyka - dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich/  w gospodarstwie agroturystycznym „Sielanka” w Pólce-Raciąż  odbyło się trzecie spotkanie klubowe lokalnych podmiotów z branży turystycznej.

Celem projektu jest lepsze wykorzystanie  turystycznego potencjału obszarów objętych działalnością czterech uczestniczących w nim LGD poprzez: zainicjowanie współpracy podmiotów turystycznych na każdym z obszarów i udzielenie wsparcia merytorycznego istniejącym i planowanym lokalnym firmom turystycznym.

Podczas tego spotkania właściciele gospodarstw agroturystycznych i wypożyczalni kajaków , skupili się na inwentaryzacji lokalnych zasobów krajobrazowo-przyrodniczych, kulturowych  oraz historycznych. Uczestnicy projektu starali się określić potencjalną grupę odbiorców, do której kierowana będzie wspólnie wypracowana oferta turystyczna naszego regionu. Właściciele „Sielanki”, w której gościliśmy, Panowie Mikołaj i  Michał Adamczyk, opowiedzieli uczestnikom spotkania o rozwijaniu swojej działalności oraz ugościli  smacznym poczęstunkiem.

Opracowanie i zdjęcia:

Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność