ikonka

XIV MAZOWIECKIE DNI ROLNICTWA W POŚWIĘTNEM

W miniony weekend, tj. 22 i 23 czerwca 2013 r. już po raz czternasty odbyły się Mazowieckie Dni Rolnictwa, jedne z największych targów rolniczych na Mazowszu. Impreza ta ma na celu prezentacje dokonań rolników z tego obszaru, najnowszych technologii ale także pozwala na poszerzenie relacji pomiędzy firmami z sektora rolniczego.

Już od kilku lat Targi połączone są z Mazowiecką Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Organizator i gospodarz targów Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku w tych dniach gościł na swoim terenie kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Mazowsza i województw ościennych, którzy mogli  zapoznać się z wszelkimi nowościami dotyczącymi maszyn, sprzętu rolniczego, technologii upraw ale także zakupić różne gatunki roślin ozdobnych, wyroby rękodzieła artystycznego oraz produkty spożywcze. W programie MDR znalazły się także występy sygnalistów myśliwskich, wiele konkursów m.in. Ekologiczny Turniej Rodzinny, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” , „Najciekawsze stoisko” , prezentacja bydła mlecznego, trzody chlewnej, klaczy hodowlanych.

 DSC0039  DSC0055  DSC0079  DSC0096

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze także uczestniczyła w tegorocznych targach. Przy stoisku LGD-PM można było uzyskać informacje o możliwości korzystania ze środków unijnych przy realizacji własnych pomysłów. Zaprezentowaliśmy wystawę projektów, które zostały zrealizowane przez beneficjentów ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER PROW 2007-2013 za naszym pośrednictwem. W naszym namiocie swój projekt pt. Przyroda to przygoda prezentował Pan Michał Adamczyk Można było obejrzeć modele ptaków, tablice informacyjne prezentujące dziedzictwo przyrodnicze (ptaki, zwierzęta, zanieczyszczenie środowiska), lornetki, mikroskopy zakupione w ramach ww. operacji. Przeprowadziliśmy na scenie konkurs dla dzieci pt. „Przyjazny skrzat rozpoznaje swój świat”, w którym uczestnicy podzielili się swoimi pomysłami, wiedzą i odpowiedzieli na pytania „z humorem” dotyczące obszaru LGD. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali atrakcyjne nagrody, które wręczyła Pani Małgorzata Najechalska – zastępca Prezesa LGD.

 

Opracowanie: Agnieszka Matoblewska

Zdjęcia: LGD – Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność