ikonka

XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne

W dniach 9-11 września 2013 r. w miejscowości Krzyczki Szumne na terenie Województwa Mazowieckiego odbywało się XV Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne zorganizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie w partnerstwie z: Katedrą Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Lokalną Grupą działania „Zielone Mosty Narwi” oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.

W seminarium uczestniczyło ponad 120 osób z całej Polski, związanych z turystyką wiejską; kwaterodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele nauki, doradztwa, władz samorządowych, stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych grup działania z terenu całego kraju.

Tematem przewodnim konferencji było „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”. Mówiono m.in. o  udziale mediów w kreowaniu marki i wykorzystania usług internetowych w działalności marketingowej, roli doradztwa rolniczego w stymulowaniu działań na rzecz turystyki wiejskiej oraz nowych wyzwaniach stojących przed systemem doradztwa wynikających z konkurencyjnego rynku i wzrostu wymagań konsumentów usług turystycznych.

 dsc0003 dsc0007 dsc0016

Sympozjum było również doskonałą okazją do promocji turystycznego wizerunku mazowieckiej wsi, szczególnie poprzez prezentację oferty mazowieckich gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych i edukacyjnych oraz walorów dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przyrodniczego.

W seminarium, uczestniczyła także Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, która przedstawiła prezentację na temat własnych inicjatyw wspierających agroturystykę i turystykę wiejską. Pokazała m.in. działania w ramach międzynarodowego projektu współpracy TERRA “Tourism for Economic Revival of Rural Areas” / Turystyka – dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich” (akronim: TERRA) oraz podmioty turystyczne działające na terenie Przyjaznego Mazowsza.

Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność