ikonka

Szkolenie Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie

W dniu 18 września br., odbyły się już po raz kolejny warsztaty z zasad ubiegania się o wsparcie w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pn.  Jak prawidłowo przygotować projekt, żeby uzyskać dofinansowanie. Szkolenie zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Szerominku, obiekcie, którego wyposażenie sfinansowano z funduszy unijnych za pośrednictwem LGD – Przyjazne Mazowsze. Tym razem omawiane były działania: Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty. Celem szkolenia było przypomnienie zasad ubiegania się o wsparcie w w/w zakresach oraz zwrócenie uwagi na często popełniane błędy.  W szkoleniu wzięło udział 25 osób a wśród nich pracownicy samorządowi, przedsiębiorcy, rolnicy oraz zainteresowani mieszkańcy z naszego powiatu.  Prowadzący szkolenie, Panie z LGD – Przyjazne Mazowsze -  Małgorzata Najechalska oraz Danuta Kucińska, podzieliły się swoją wiedzą nt prawidłowego pisania wniosków oraz  skupiły się na prawidłowym wpisaniu projektu w Lokalną Strategią Rozwoju. Wiele pytań ze strony słuchaczy świadczy o zainteresowaniu tematyką spotkania. Kilku uczestników, którzy wcześniej już realizowali projekty z ww. działań,   podzieliło się swoimi spostrzeżeniami oraz uwagami dotyczącymi poprawnego sporządzania dokumentacji. Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe oraz ankietę ewaluacyjną z prośbą o je wypełnienie po szkoleniu. Wysoka ocena tego spotkania świadczy o zadowoleniu słuchaczy z przekazanych informacji i dobrej jakości przeprowadzonego szkolenia.

 DSC0040 DSC0042 DSC0048 DSC0054 DSC0055 DSC0063

Przypominamy, że nabór wniosków z działania Małe Projekty, Odnowa i Rozwój Wsi oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przeprowadzony będzie w dniach 25 września – 9 października  2013 r. Zachęcamy do składania projektów.

 

Opracowanie i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność