0001 4

Szanowni Państwo

W związku z decyzją władz krajowych i lokalnych dotyczącą czasowego zamknięcia szkół, placówek oświatowych i instytucji kultury Lokalna Grupa Działania - Przyja zne Mazowsze informuje o odwołaniu promocji publikacji pt. "Co wieś to inna pieśń - to co nas wyróżnia i łączy" , która miała odbyć się w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku w dn. 20.03.2020 r.
 
O nowym terminie spotkania poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.
 
Zarząd LGD-Przyjazne Mazowsze

Najnowsze

Wyróżnione

Pod Akacjami

- Ścieżka dydaktyczna i miejsce widokowe Pod Akacjami

Projekt został złożony przez Przemysława Mojskiego z miejscowości Siekluki, gmina Dzierzążnia, w ramach działania Małe projekty i uzyskał dofinansowanie w wysokości 21000 zł. Zakres inwestycji, na którą przyznano środki obejmował budowę ścieżki dydaktycznej oraz miejsca widokowego w gospodarstwie agroturystycznym.

Ścieżka dydaktyczna zawiera 8 tablic z informacjami o ssakach, płazach, rybach i ptakach, które zamieszkują nasz teren i przebywają w okolicy gospodarstwa.

Miejsce widokowe to duża platforma na stawie umożliwiająca obserwowanie bobrów, kaczek, łabędzi i wszystkich innych zwierząt bytujących w wodzie i na jej pograniczu.

Atrakcją dla turystów jest także okoliczny staw, łowisko, plac zabaw oraz mini zoo i azyl dla dzikich zwierząt. W gospodarstwie udostępnione są pokoje gościnne i restauracja. Gospodarstwo agroturystyczne Pana Mojskiego i jego interesujące dla odwiedzających otoczenie oraz zakres usług pokazywały już wielokrotnie media lokalne i ogólnopolskie.

Galeria

Opracowała: w oparciu o materiały przekazane przez realizatorów projektu
Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

l2019a 

 

 

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność