ikonka

Pod Akacjami

- Ścieżka dydaktyczna i miejsce widokowe Pod Akacjami

Projekt został złożony przez Przemysława Mojskiego z miejscowości Siekluki, gmina Dzierzążnia, w ramach działania Małe projekty i uzyskał dofinansowanie w wysokości 21000 zł. Zakres inwestycji, na którą przyznano środki obejmował budowę ścieżki dydaktycznej oraz miejsca widokowego w gospodarstwie agroturystycznym.

Ścieżka dydaktyczna zawiera 8 tablic z informacjami o ssakach, płazach, rybach i ptakach, które zamieszkują nasz teren i przebywają w okolicy gospodarstwa.

Miejsce widokowe to duża platforma na stawie umożliwiająca obserwowanie bobrów, kaczek, łabędzi i wszystkich innych zwierząt bytujących w wodzie i na jej pograniczu.

Atrakcją dla turystów jest także okoliczny staw, łowisko, plac zabaw oraz mini zoo i azyl dla dzikich zwierząt. W gospodarstwie udostępnione są pokoje gościnne i restauracja. Gospodarstwo agroturystyczne Pana Mojskiego i jego interesujące dla odwiedzających otoczenie oraz zakres usług pokazywały już wielokrotnie media lokalne i ogólnopolskie.

Galeria

Opracowała: w oparciu o materiały przekazane przez realizatorów projektu
Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność