Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

PLAKAT WSPÓLNA SPRAWA spotkania w biurze

Pod Akacjami

- Ścieżka dydaktyczna i miejsce widokowe Pod Akacjami

Projekt został złożony przez Przemysława Mojskiego z miejscowości Siekluki, gmina Dzierzążnia, w ramach działania Małe projekty i uzyskał dofinansowanie w wysokości 21000 zł. Zakres inwestycji, na którą przyznano środki obejmował budowę ścieżki dydaktycznej oraz miejsca widokowego w gospodarstwie agroturystycznym.

Ścieżka dydaktyczna zawiera 8 tablic z informacjami o ssakach, płazach, rybach i ptakach, które zamieszkują nasz teren i przebywają w okolicy gospodarstwa.

Miejsce widokowe to duża platforma na stawie umożliwiająca obserwowanie bobrów, kaczek, łabędzi i wszystkich innych zwierząt bytujących w wodzie i na jej pograniczu.

Atrakcją dla turystów jest także okoliczny staw, łowisko, plac zabaw oraz mini zoo i azyl dla dzikich zwierząt. W gospodarstwie udostępnione są pokoje gościnne i restauracja. Gospodarstwo agroturystyczne Pana Mojskiego i jego interesujące dla odwiedzających otoczenie oraz zakres usług pokazywały już wielokrotnie media lokalne i ogólnopolskie.

Galeria

Opracowała: w oparciu o materiały przekazane przez realizatorów projektu
Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność