ikonka

Spotkanie dla organizacji pozarządowych

W dniu 27 lutego 2014 roku o godz. 14.00,  w sali bankietowej MODR Oddział Poświętne w Płońsku , odbyło się spotkanie LGD - Przyjazne Mazowsze z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu płońskiego. Program obejmował omówienie i przedyskutowanie następujących tematów:

- założenia nowego okresu programowania  PROW 2014 - 2020, w tym tzw. „projektów parasolowych”, szczególnie ważnych z punktu widzenia potrzeb organizacji,

- pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami z terenu powiatu płońskiego poprzez powołanie Forum Organizacji Pozarządowych lub innych form współpracy,

- konsultacje koncepcji projektu, który LGD składa na konkurs w ramach FIO 2014, Priorytet 2 Aktywne społeczeństwo (wniosek składany do 7 marca),

Przedstawicielom uczestniczących organizacji dziękujemy za udział w spotkaniu. Przedstawione  sugestie dotyczące projektu  utworzenia Inkubatora Aktywności Lokalnej, wyposażenia miejsca spotkań, opracowania mapy aktywności społecznej,  oraz tematyki szkoleń zostaną  uwzględnione w projekcie. Zachęcamy do  wzajemnego informowania się o planowanych wydarzeniach, my ze swojej strony możemy zamieszczać tego typu  informacje na naszej stronie internetowej.

1 2

W ramach Forum Organizacji Pozarządowych  zaplanujemy spotkanie w drugiej połowie roku, będziemy się kontaktować z organizacjami odnośnie tematyki, terminu, miejsca i formy spotkania.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność