ikonka

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 LGD – PM/22/03/2014                                                                                Płońsk, 20.03.2014

 

Szanowni Państwo

 

Działając zgodnie z §19 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 27 marca 2014r w Sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno - Konferencyjnego Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, początek obrad - godz. 1600

W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania członków na godz. 1630 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Dokumenty dotyczące działalności stowarzyszenia za rok 2013, w tym sprawozdanie merytoryczne, finansowe dostępne są na stronie internetowej stowarzyszenia www.lgdpm.pl

Liczymy na Państwa niezawodną obecność.

 

Program Walnego Zebrania

członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

w dniu 27 marca 2014 roku o godz. 1600

 

- Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

- Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

- Stwierdzenie prawomocności (quorum) spotkania.

- Przyjecie porządku Zebrania.

- Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności LGD za 2013 rok przez Zarząd.

- Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności LGD za 2013 rok przez Zarząd.

- Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium dla Zarządu.  

Dyskusja w sprawie sprawozdań: merytorycznego, finansowego oraz Komisji Rewizyjnej.

Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za 2013 rok;

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok;

- udzielenia absolutorium Zarządowi.

Przedstawienie planu pracy na 2014 r.

Sprawy różne:

- przekazanie informacji na temat założeń nowego okresu programowania PROW 2014-2020

- przedstawienie propozycji powołania zespołu zadaniowego LGD do współpracy przy

opracowaniu nowej lokalnej strategii rozwoju oraz strategii komunikacji z mieszkańcami

- Wolne wnioski.

- Zamknięcie obrad.

 

ZAŁACZNIKI:

Plan pracy

Absolutorium

Sprawozdanie finansowe uchwała

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie merytoryczne uchwała

Sprawozdanie merytoryczne

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność