ikonka

Zasady ostatniego naboru wniosków realizujących Lokalną Strategię Rozwoju

Do LGD- Przyjazne Mazowsze  wróciła do wykorzystania kwota 1 428 000 zł (z projektów niezrealizowanych przez beneficjentów).

Zarząd i pracownicy biura przeprowadzili konsultacje społeczne z potencjalnymi beneficjentami w dniach 16 – kwietnia do 5 maja br.

Zarząd LGD-PM dążąc do pełnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz uwzględniając zgłoszone potrzeby mieszkańców naszych wsi, gmin, parafii ogłasza w czerwcu br. nabór wniosków na poniżej wymienione działania. Składane projekty muszą zapewniać realizację Lokalnej  Strategii Rozwoju.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Liczba

projektów

przedsięwzięcie

produkt czyli efekt realizacji projektu

1

Spędzić czas aktywnie i kulturalnie

Utworzenie lub rozwój istniejącego mikroprzedsiębiorstwa które zaoferuje aktywne formy spędzania czasu

4

Firma z pomysłem

Utworzenie lub zmodernizowanie , lub wyposażenie firm/przedsiębiorstw usługowych

 

Na dofinansowanie w/w  projektów przeznaczona jest  kwota 250 000 zł, średnio na projekt  50 000 zł.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Liczba

projektów

przedsięwzięcie

produkt czyli efekt realizacji projektu

2

Spędzić czas aktywnie i kulturalnie

Rozpoczęcie lub poszerzenie działalności pozarolniczej czyli przygotowanie oferty aktywnego spędzania czasu przez gospodarstwa

2

Weekend na wsi

Rozpoczęcie lub poszerzenie działalności pozarolniczej  służącej rozwojowi  turystyki

 

Na dofinansowanie tych 4 projektów przeznaczona jest kwota 178 000 zł, średnio na projekt  44 500 zł

Odnowa i rozwój wsi

Liczba

projektów

przedsięwzięcie

produkt czyli efekt realizacji projektu

kwota

1

Spędzić czas aktywnie i kulturalnie

Utworzenie lub zmodernizowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych lub kulturalnych

360 000 zł

2 - 7

Mazowiecka dusza skrzata

Utworzenie lub zmodernizowanie obiektów  sportowo –rekreacyjnych lub kulturalnych poprawiających jakość życia identyfikujących się „marką skrzata”

640 000 zł

 

Na dofinansowanie w/w projektów przeznacza się kwotę 1 mln zł.

 

Wnioski o przyznanie pomocy z tych 3 działań mają  być zrealizowanie do końca roku  i wnioski o płatność muszą być złożone do 30 grudnia 2014 r. Oznacza to , od tej chwili potencjalni beneficjenci  powinni przystąpić do opracowywania wniosków o przyznanie pomocy i zbierania niezbędnej dokumentacji, zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na realizację projektów.
Nabór wniosków  z wyżej wymienionych 3 działań będzie trwał jedynie 2 tygodnie.

Zgodność z LSR, poprawność i kompletność wniosku o przyznanie pomocy będzie miała wpływ na wybór projektu do dofinansowania.

 

Małgorzata Najechalska

Prezes LGP -Przyjazne Mazowsze

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność