ikonka

Ostatni nabór w czerwcu 2014 r.

w nawiązaniu do informacji Zasady ostatniego naboru wniosków realizujących Lokalną Strategię Rozwoju z 06.05.2014 r. informujemy:

Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego złożyliśmy wniosek na ogłoszenie w LGD-Przyjazne Mazowsze naborów jeszcze w czerwcu 2014 r. Nasi beneficjenci nie wykorzystali wcześniej zakontraktowanych środków na kwotę 1 428 000 zł .

W celu pełnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Zapraszamy do Biura LGD-Przyjazne Mazowsze, pomożemy zweryfikować zgodność Państwa pomysłów z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju.

Aby nie zmarnować pieniędzy będących w dyspozycji LGD-Przyjazne Mazowsze naszym potencjalnym beneficjentom sugerujemy po pierwsze przestrzeganie zgodności projektu z LSR, po drugie rekomendujemy:

• proste inwestycje, które są możliwe do wykonania i rozliczenia do końca 2014 r.

• inwestycje, które nie wchodzą w tryb prawa zamówień publicznych

• wnioskowanie o realną kwotę dofinansowania

• bardzo staranne, kompletne przygotowanie wniosków i załączników.

Zapraszamy do Biura LGD-Przyjazne Mazowsze i przypominamy nasze hasło:

Aktywność popłaca, współpraca wzbogaca

W imieniu Zarządu i Biura

Prezes LGD-Przyjazne Mazowsze

Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność