ikonka

Zaproszenie na bezpłatny kurs Przewodnik Agroturystyki

SZANOWNI PAŃSTWO ROLNICY I DOMOWNICY


Osoby ubezpieczone w KRUS w pełnym zakresie Mieszkańcy obszarów wiejskich woj. mazowieckiego Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie serdecznie zaprasza Państwa na bezpłatny kurs PRZEWODNIK AGROTURYSTYKI


W ramach kursu uczestnik nauczy się:
· oprowadzania wycieczek, prowadzenie uczestników imprezy określoną w programie
trasą
· dbania o bezpieczeństwo turystów, udzielania pomocy w razie potrzeby
· przekazywania informacji o geografii, historii, kulturze, gospodarce danego regionu
· dopilnowania realizacji całego programu imprezy i ich zgodności z zamówieniem
· rozbudzenia wśród uczestników imprezy chęci do uprawiania turystyki i krajoznawstwa.
· fachowego udzielania informacji o kraju, odwiedzanych miejscowościach, obszarach i
obiektach turystycznych; uświadomienie turystom bogactwa kulturalnego naszego
państwa, zabytków, pomników, które są naszym wspólnym dziedzictwem

Miejsce szkolenia - MODR Oddział Poświętne,
09-100 Płońsk ul. Sienkiewicza 11.
Planowany termin maj/czerwiec 2012
Zapisy na kursy:
0 23 663 07 22,
0 23 663 07 23,
0 23 663 07 26
0 512 153 423

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność