ikonka

Jubileuszowe - X Międzynarodowe Dni M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” 2014

LGD – Przyjazne Mazowsze była partnerem największej literackiej imprezy na Północnym Mazowszu - X Międzynarodowe Dni M.K. Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” – odbywającej się pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Biskupa Płockiego, a także Marszałka Woj. Mazowieckiego. W organizację tegorocznego, X festiwalu, który trwał trzy dni (od 9 do 11 maja 2014) i odbywał się na terenie kilku powiatów (płońskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego), włączyło się ponad 20 podmiotów; Academia Europaea Sarbieviana (AES), ośrodki kultury, muzea, biblioteki, Zamek Królewski w Warszawie, samorządy, szkoły, parafie, organizacje społeczne, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Jezuici oraz LGD - Przyjazne Mazowsze. Celem imprezy było przypomnienie dzieł i postaci ks. jezuity Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640) - poety rangi europejskiej (uwieńczonego w Rzymie Wawrzynem Poetyckim przez Papieża Urbana VIII, a więc dzisiejszym Noblem); a zarazem uczonego, profesora kolegiów jezuickich i Akademii Wileńskiej, a także w latach 1635-1640 kaznodziei króla Władysława IV Wazy.

W ramach festiwalu odbyły się spotkania autorskie, dwie wystawy (pokonkursowa„ O Laur Sarbiewskiego” w PCKiSz w Ciechanowie, fotograficzna Sławomira Zembrzuskiego w MBP w Płońsku), tradycyjne już konkursy: „O Laur Sarbiewskiego" (poezji, krasomówczy, recytatorski, plastyczny – w tym trzy ostatnie dla dzieci i młodzieży). W programie była również msza św. w intencji M.K. Sarbiewskiego w Sarbiewie, Noc Poetów z koncertem ciechanowskiego barda Witolda Rosołowskiego, koncert Magdy Umer oraz wiele wydarzeń towarzyszących. Nowością Dni było wydanie poetyckiego almanachu „O Laur Sarbiewskiego” pod red. T. Kaczorowskiej, z nagrodzonymi wierszami z dziesięciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poezji „O Laur Sarbiewskiego” oraz CD z hymnem AES „Ad fontem Sonam” („Do źródła Sony”) – z tekstem M.K. Sarbiewskiego i muzyką Ireny Podobas w wykonaniu Warszawskiego Chóru Chłopięco-Męskiego z Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie.

1 2 3
W sobotę, 10 maja 2014 roku przedstawiciele LGD - Przyjazne Mazowsze, Prezes Stowarzyszenia Małgorzata Najechalska oraz kierownik Biura Danuta Kucińska, wręczyły nagrody laureatom VII Mazowieckiego Konkursu Plastycznego o Laur Sarbiewskiego, którego finał odbył się w PCKiSz w Ciechanowie.
Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność