Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Bezpłatna pomoc biura

LGD - Przyjazne Mazowsze zaprasza swoich wnioskodawców i beneficjentów do korzystania z bezpłatnej pomocy Biura.

Pracownicy Biura LGD - Przyjazne Mazowsze udzielają pomocy wnioskodawcom i beneficjentom

działań realizowanych w ramach Leadera w PROW 2007-2013 dotyczących takich spraw jak:

• prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów,

• prawidłowości dokumentowania realizacji operacji,

• wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy,

• przygotowywania odpowiedzi na pisma z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego skierowane do naszych wnioskodawców lub beneficjentów w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy,

• przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli wnioskodawców i beneficjentów,

• spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

Z naszą pomocą będzie łatwiej pokonać bariery. Zapraszamy do korzystania z naszych bezpłatnych porad!

Małgorzata Najechalska

LGD - Przyjazne Mazowsze

Prezes Zarządu

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność