ikonka

Masz pomysł na działania lokalne ?

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze na spotkaniu pt. „Masz pomysł na działania lokalne?” 4 sierpnia 2014 r. zachęcała lokalnych leaderów do udziału w konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie, którego jest ambasadorem.

 

Zainteresowanie spotkaniem wykazali mieszkańcy powiatu płońskiego, którzy przybyli do Centrum Edukacyjno – Konferencyjnego w MODR O/Poświętne. Główny powód udziału w szkoleniu to nowy konkurs Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Oferta konkursowa zaprezentowana na spotkaniu przez panią Danutę Kucińską – kierownika Biura LGD - Przyjazne Mazowsze – okazała się interesująca. Chociaż kwota dofinansowania (mikrodotacji) wynosi od 1.500 do 5.000 zł na jeden projekt to nieomal każdy może ubiegać się o dofinansowanie, oczywiście po spełnieniu kilku warunków.

Konkurs FIO – Mazowsze Lokalnie to część Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020 finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Trzy organizacje pozarządowe: Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z partnerami – Stowarzyszeniem Europa i My oraz Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS ) wdrażają ten Program. Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze jako ambasador tej inicjatywy zachęca mieszkańców powiatu płońskiego do udziału w konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie. LGD nie przyznaje mikrodotacji i nie realizuje tego Programu, jedynie promuje informację o konkursie i jego założeniach.

W drugiej części spotkania Małgorzata Najechalska – prezes stowarzyszenia –zaprezentowała co zrobiono dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem z LGD - Przyjazne Mazowsze, jak przedstawia się aktywność podmiotów z powiatu płońskiego w pozyskiwaniu tych funduszy (z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 oś 4 Leader).

 DSC0633  DSC0636  DSC0639  DSC0642  DSC0646

 

Podkreśliła, że kwota 11 273 000 zł została przeznaczona na rozwój obszarów wiejskich w powiecie płońskim. Prezentacja opracowana przez pracowników Biura pokazała przykłady zrealizowanych już projektów i ich kwoty dofinansowania. Mieszkańcy często nie zdają sobie sprawy, że szereg imprez, inicjatyw, remontów obiektów publicznych na terenie powiatu płońskiego zostało dofinansowane przez LGD-Przyjazne Mazowsze.

W imieniu Zarządu i Biura LGD - Przyjazne Mazowsze
Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność