ikonka

Szukasz źródeł finansowania na działania lokalne – ta informacja jest dla Ciebie!

Konkurs grantowy dla młodych w ramach Programu „Równać szanse”

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.  W Programie „Równać Szanse” chodzi o wyrównanie szans młodych ludzi, w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, na dobry start w dorosłe życie. W Regionalnym Konkursie Grantowym można zdobyć  dotację do 7 500 zł na projekt min. 6-miesięczny (trwający od 1 lutego do 31 sierpnia 2015 r.).Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.

W konkursie mogą startować organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne, a także nieformalne grupy z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.Przedsięwzięcie mawłączać do działań samą młodzież, tak aby stała się aktywnym twórcą, uczestnikiem i bezpośrednim realizatorem projektu; chodzi o to, by młody człowiek miał szanse sprawdzenia się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się jak współpracować w grupie m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich. Szczegółowe  informacje o konkursie i formularz aplikacyjny dostępne na  stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

 

Konkurs Fundacji Kronenberga  - dotacje na rozwój lokalny i edukację

W ramach Programu Fundacja udziela wsparcia na projekty realizowane przez instytucje non-profit, mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: edukacja (innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży) oraz rozwój lokalny (priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości). Finansuje takie działania jak m.in. warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, domy kultury, szkoły, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Najbliższy termin składania wniosków od 8 września do 3 października 2014 r.Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

Informację opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność