ikonka

Wizyta studyjna do Finlandii – konferencja podsumowująca projekt TERRA

Finlandia to przepiękny kraj, gdzie przyroda dziewicza, niekończące się lasy, a cisza jest ciszą a bogactwo runa leśnego jest wyjątkowe. Lokalne grupy działania podobnie jak u nas zastanawiają się jak wykorzystać walory przyrodnicze kraju do rozwoju turystyki. Laponia kojarzona z wioską Mikołaja reniferami jest chętnie odwiedzana zimą, teraz stawia na turystykę letnią. W pięknej scenerii w „Pappilan Pehtoori” w miejscowości Simo  1 września 2014 r. uczestnicy konferencji podsumowującej projekt TERRA – Tourism for Economic Revival of Rural Areas/Turystyka dla Ożywienia Gospodarczego Obszarów Wiejskich wskazywali na problemy w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, zagrożenia jak i na możliwości i kierunki jej rozwoju na swoich terytoriach

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych grup działania: Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Aktywni Razem i Przyjazne Mazowsze oraz gospodarze – Perapohjolan kehitys ry. Ze strony fińskiej wystąpili przedstawiciele organizacji turystycznej, miejscowych samorządów, stowarzyszeń, uczelni. 

W Polsce LGD-y wspierają turystykę wiejską, bo mamy wysokie bezrobocie i ograniczone możliwości tworzenia miejsc pracy, a rozwój usług stwarza warunki do zatrudnienia. Nasza wieś w coraz mniejszym stopniu zajmuje się typową produkcją rolną. Turystyka na obszarach wiejskich jest możliwa, ponieważ mamy atrakcyjne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Turystyka wiejska i agroturystyka są stosunkowo tanie i dla większości dostępne toteż ich rozwój jest możliwy. Strona polska podkreślała, że podmioty turystyczne na Mazowszu i Kujawach napotykają na bariery ponieważ:

 • brak jest tradycji świadczenia usług na obszarach wiejskich
 • brak jest wiedzy na temat potrzeb klientów
 • brak umiejętności – zwłaszcza brak znajomości języka angielskiego
 • bariery finansowe
 • brak tradycji współpracy przy tworzeniu i oferowaniu produktów turystycznych
 • brak umiejętności efektywnej promocji ofert turystycznych
 • niskie dochody i niskie marże
 • ogromna wrażliwość turystów na dekoniunkturę
 • brak publicznej infrastruktury turystycznej, niedostateczne wsparcie ze strony sektora publicznego

Laponia zamierza wykorzystać dla rozwoju turystyki letniej otaczające morze i dziedzictwo. Dziedzictwo kulturowe stanowi m.in. przemysł drzewny, spławianie drewna bo było podstawą gospodarki fińskiej, stąd pomysł organizacji wycieczek na wyspę, z której dawniej ładowano drewno. Dziedzictwo historyczne można wykorzystać poprzez pokazywanie historii przesiedleńców z prowincji Petsamo (Piczenga), którą oddano Związkowi Radzieckiemu (History the Petsamo settlers) oraz prezentowanie prehistorycznej osady z okresu 5600- 2000 p.n.e., kiedy to kamień był używany do narzędzi z ostrą krawędzią (Stone Age settlement Varejoki/Terwola). Dziedzictwo przyrodnicze Finowie wykorzystają poprzez udostępnienie turystom wyjątkowego przyrodniczo miejsca czyli diabelskich skał. Jest to geologiczny pomnik przyrody (http://www.hiidenkirnut.com/?lang=2)

Dodatkową inicjatywą jest zamiar urządzenia wypożyczalni rowerów. Zaskakujące jest to, że Finowie chętnie korzystają z rowerów, na ulicach jest ich bardzo wiele ale nie ma wypożyczalni miejskich. W Laponii chcą urządzić pierwszą w Finlandii wypożyczalnię rowerów.

Fiński program rozwoju turystyki letniej zakłada  takie działania jak: 

 • rozwój atrakcji latem i rozwój rożnych aktywności zachęcających turystów do odwiedzenia tego regionu
 • kreacja nowych usług turystycznych
 • znalezienie czegoś co wyróżniłoby ich letnią ofertę turystyczną
 • promocja współpracy między biznesem, samorządem a lokalnymi aktorami
 • edukacja lokalnych podmiotów w zakresie turystyki
 • sieciowanie w celu rozwoju turystyki letniej
 • poznanie czego oczekują firmy turystyczne z ich obszaru

Firmy turystyczne z Polski I Finlandii uczestniczące w projekcie współpracy TERRA skorzystały z:

 • bezpośredniego doradztwa i poznały punkt widzenia klienta
 • z praktycznej pomocy jaką były tablice informacyjne, informacje w Internecie
 • z marketingu – Lokalne Grupy Działania oferowały podmiotom turystycznym udział w targach zagranicznych, wystawienie ofert gospodarstw agroturystycznych na swoich stoiskach

Współpracujące podmioty turystyczne do swoich osiągnięć wynikających z międzynarodowego projektu współpracy TERRA zaliczają:

 • nowe idee i impulsy
 • międzynarodową edukację
 • wartościowe relacje międzyludzkie
 • wzajemną promocję
 • korzystanie z usług marketingowych

Projekt współpracy Turystyka dla Ożywienia Gospodarczego Obszarów Wiejskich zbliżył oba kraje, kilkadziesiąt osób z Polski i Finlandii odwiedziło współpracujące LGD, poznało kulturę drugiego kraju. Współpraca miała także pozytywny wpływ na ugruntowanie wizerunku obszaru objętego strategią, a poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności, wpływ na jej identyfikację z obszarem i rozwój lokalnego patriotyzmu. Poprzez współpracę poznaliśmy wielu ludzi z różnych obszarów i dziedzin bardzo oddanych realizowanym tematom. Inaczej spoglądamy na pewne problemy, ponieważ poznaliśmy inne sposoby myślenia o tych samych sprawach oraz reagowania w analogicznych sytuacjach. Zobaczyliśmy jak można to co uznajemy za słabą stronę przerobić w sukces (np. ostra zima w Laponii i niepowtarzalne atrakcje: zamek śnieżny, wycieczka lodołamaczem i kąpiel pomiędzy krami, wycieczka skuterami śnieżnymi lub zaprzęgiem w renifery). Doświadczenia te pozwalają nam spojrzeć z innej perspektywy na własny obszar objęty strategią i dostrzec komplementarność w stosunku do partnera, a więc zauważyć, że dwa z pozoru kompletnie różne obszary, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego, dzięki tej różnorodności mogą się uzupełniać, podobnie funkcjonować korzystać ze sposobów rozwoju ofert turystycznych.

 

Tekst: Małgorzata Najechalska
Zdjęcia: Małgorzata Najechalska i Edward Trojanowski 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność