ikonka

IX Jesienny Jarmark „Od pola do stołu”

W niedzielę, 21 września 2014 roku, przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze uczestniczyli w IX Jesiennym Jarmarku ,,Od pola do stołu”, który był połączony z XVI Dniem Kukurydzy i Buraka.

We wspólnym namiocie Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wraz gminami Sochocin i Załuski prezentowali obszar działania i sztandarowe inicjatywy. Na stoisku gminy Sochocin wyświetlana była technologia produkcji guzika, zaś gmina Załuski promowała jabłka śliwki, efekt tegorocznej pracy sadowników. Rozdawane były materiały promocyjno-informacyjne zarówno Lokalnej Grupy Działania jak i prezentujących się gmin.

Pracownicy LGD-Przyjazne Mazowsze pytali mieszkańców o największe problemy i potrzeby w sferze kulturalnej, społecznej , ekonomicznej, w dziedzinie szkolnictwa, infrastruktury, które można rozwiązać korzystając z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Podczas IX Jesiennego Jarmarku „Od pola do stołu” po raz kolejny rozstrzygniętych zostało wiele konkursów, między innymi: V Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych, „Innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne”, Agroliga.

Odbyły się także konferencje:

  • Najważniejsze choroby buraka cukrowego, zapobieganie i zwalczanie.
  • Najważniejsze szkodniki w uprawie kukurydzy, zapobieganie i zwalczanie.
  • Produkt tradycyjny w aspekcie w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Oferta dla zwiedzających była atrakcyjna i bogata.

Opracowała: Dominika Rutecka

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność