ikonka

Lider Biuletyn Informacyjny LGD - Przyjazne Mazowsze

biuletyn-grudzień-2014-1Zapraszamy Państwa do lektury Lidera, Biuletynu Informacyjnego Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze. Zdecydowaliśmy o wydawaniu Biuletynu raz na kwartał w odpowiedzi na Państwa oczekiwania, w związku ze zgłaszaną przez mieszkańców naszych gmin (w wywiadach, ankietach i rozmowach), potrzebą poszerzenia źródeł informacji o naszych działaniach. Będziemy przekazywać w nim informacje ważne dla Państwa z punktu widzenia możliwości pozyskiwania środków unijnych, porady na temat opracowania i rozliczania projektów, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Pokażemy co cennego i interesującego mamy na naszym obszarze, w najbliższym otoczeniu ale także samych mieszkańców. Dowiemy się o ich sukcesach, o tym co zyskali dzięki pozyskanym funduszom, co udało się zmienić w ich życiu lub w najbliższym otoczeniu. Będziemy także informować o ważnych wydarzeniach, które się odbyły ale również o najbliższych planach, o tym co będzie się działo na naszym obszarze. Lider będzie ukazywał się jako środkowa część tygodnika EXTRA Płońsk (raz na kwartał) oraz będzie zamieszczany w zakładce Biuletyn Informacyjny na naszej stronie internetowej.

POBIERZ BIULETYN nr1

POBIERZ BIULETYN nr2
POBIERZ BIULETYN nr3

POBIERZ BIULETYN nr4

 

Zarząd i Biuro LGD - Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność