ikonka

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?”

Otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski.

Zapraszamy!

Jaka jest nasza rola w gminie i co możemy w niej zmienić aby żyło się lepiej? To hasło przewodnie spotkań, na których mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat problemów i potrzeb a także silnych i słabszych stron otoczenia, w którym żyją oraz ich wpływu na codzienne życie. Spotkania są elementem współtworzenia przez LGD - Przyjazne Mazowsze razem  z mieszkańcami obszaru, Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.  Dokument będzie gotowy w przyszłym roku i wskaże najważniejsze kierunki rozwoju i inwestycji dla całego obszaru naszego działania. Razem stworzymy plan działania i pozyskamy  środki na realizację projektów przez mieszkańców.

Zapraszamy rolników przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, bezrobotnych, wszystkich mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na rozwój swojej gminy.

 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych:

 

Miasto Raciąż: 21.10.2014, godz. 16.00, Urząd Miasta, sala konferencyjna

Gmina Płońsk: 23.10.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Załuski: 4.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Naruszewo: 5.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Raciąż: 12.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Joniec: 18.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Dzierzążnia: 20.11.2014 godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Baboszewo: 25.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Nowe Miasto: 27.11.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

Gmina Sochocin: 02.12.2014, godz. 16.00, Urząd Gminy, sala konferencyjna

 

Program spotkania:

„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - warsztaty diagnostyczne z udziałem społeczności lokalnej; lokalnych liderów z gmin objętych lokalną strategią rozwoju LGD-PM

16.00 – 16.15 – rejestracja uczestników

16.15 – 16.30 - prezentacja efektów wdrażania LSR na lata 2007-2014 oraz założeń nowego Leadera w ramach PROW 2014 - 2020

16.30 – 17.45 - identyfikacja problemów i potrzeb lokalnej społeczności w wybranych dziedzinach życia obywateli istotnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców – ćwiczenia w małych grupach

17.45 – 18.00 – przerwa kawowa

18.00 – 18.45 – analiza celów oraz wybór strategii rozwiązania problemów – rekomendacje do nowej LSR na temat wizji, misji, celów oraz adekwatnych przedsięwzięć

 

Organizator: LGD - Przyjazne Mazowsze, przy współpracy Urzędów Gmin

Spotkanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007 – 2013, Oś IV LEADER

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność