ikonka

Konferencja podsumowująca wdrażanie PROW 2007

„Zauważ PROW 2007 - 2013 wokół siebie” - konferencja podsumowująca wdrażanie PROW 2007-2013 w powiecie płońskim.

W dniu 30 października 2014 r. w Płońsku odbyła się konferencja przedstawiająca efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie powiatu płońskiego pod hasłem „Zauważ PROW 2007 - 2013 wokół siebie”.

Konferencja skierowana do organizacji pozarządowych, ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, szkół rolniczych oraz samorządów lokalnych była kolejną z cyklu 37-jednodniowych konferencji odbywających w poszczególnych powiatach woj. mazowieckiego, organizowanych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.


Zachęcamy Państwa to zapoznania się z broszurą informacyjną przestawiającą wykorzystanie środków na naszym terenie.


BROSZURA DOSTĘPNA TUTAJ


Ewelina Gościcka

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność