ikonka

Pamięć za Serce

Biblioteka Miejska w Płońsku10 listopada 2014 r. po raz 9. zorganizowała Zaduszki Muzyczne, które odbyły się w kościele św. M.M. Kolbego w Płońsku. Wykonawcami spektaklu słowno-muzycznego byli młodzi artyści ze Szkoły Muzyki i Tańca Nutka oraz grupy teatralne ze szkół płońskich. Widowisko było przypomnieniem tragicznych losów Polaków oraz wspomnieniem osób zasłużonych dla ziemi płońskiej. Na zakończenie jako gość specjalny wystąpiła Anna Bałchan -siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, działaczka społeczna, prezes stowarzyszenia pomoc dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej, laureatka nagrody TOTUS oraz nagrody im. ks. Józefa Tischnera.

Zaduszki płońskie zatytułowane „Pamięć za Serce” przypominały o osobach ważnych dla ziemi płońskiej. Słowa „Pamięć za Serce” bardzo trafnie odnoszą się do nieobecnej wśród nas, nieodżałowanej Pani Grażyny Opolskiej.– Wicedyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie i jednocześnie Prezes Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.

Pan Andrzej Kamasa – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie – przedstawił życiorys tej niezwykłej i bardzo cenionej osoby, nowoczesnego menadżera, człowieka oddanego idei samorządności, zaangażowanego w pracę na rzecz doradztwa rolniczego.

                Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze podkreśliła zasługi Grażyny Opolskiej dla regionu. Pani Prezes poprzez pracę społeczną tworzyła warunki do rozwoju ziemi płońskiej, ułatwiła samoorganizację mieszkańców, w sposób wymierny przyczyniła się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Małgorzata Najechalskawspominając dokonania wspaniałej Liderki, wyjątkowej kobiety, nawiązała do Jej wrażliwości, charyzmy i odczytała piękny, ujmujący tekst autorstwa Pani Prezes, wyrażający wyjątkowe umiłowanie wsi, przemijanie, odnoszący się do wartości, które i na wsiach zanikły.

Obydwa wystąpienia były hołdem złożonym Grażynie Opolskiej, podziękowaniem, że danym nam było spotkać na naszej drodze tak wyjątkową kobietę, znakomitą przywódczynię, utalentowaną społeczniczkę, szefową wielkiego serca i jednocześnie Przyjaciółkę.

Miejska Biblioteka w Płońsku w oparciu o zdjęcia z archiwum rodziny, MODR i LGD - Przyjazne Mazowsze przygotowała specjalną prezentację, która towarzyszyła tej chwili wspomnień.

Więcej w Biuletynie LIDER nr 2.

Pobierz przentację w PDF

Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność