Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Dzierzążnia, 20.11.2014r.

Zidentyfikowane problemy:

 • brak ścieżek rowerowych,
 • brak parku dla młodzieży, dzieci i matek (Dzierzążnia, Wierzbica Pańska),
 • brak ekologicznych źródeł ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej,
 • zbyt małe parkingi dla samochodów,
 • brak dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół specjalnych i innych instytucji,
 • słaba promocja gminy,
 • niski poziom aktywności mieszkańców

Potrzeby społeczności:

 • stworzenie miejsca wypoczynku, spotkań, miejsc kulturalno-rekreacyjnych (spotkania koncertowe, grillowe),
 • budowa wiat przy placu rekreacyjnym, który powinien powstać,
 • ekologiczne źródła ogrzewania,
 • utworzenie inkubatora do przetwarzania wędlin, owoców, warzyw, grzybów,
 • punkt usług krawieckich,
 • punkt wymiany rzeczy używanych „szafa rzeczy używanych”,
 • punkt sprzedaży produktów rolnych i rękodzieła,
 • utworzenie centrum Vigor - Senior, miejsca spotkań dla mężczyzn (warsztat stolarski, modelarstwo, budowa łodzi), zajęcia integracyjne, wymiana doświadczeń, umiejętności

Zasoby gminy:

 • świetlice wiejskie,
 • zbiornik wodny - Wierzbica Pańska,
 • ludzie aktywni, stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju lokalnego, twórcy rękodzieła (haft, decoupage, serwety),
 • dwór w Cuminie,
 • ścieżka dydaktyczna „Pod Akacjami,
 • zabytkowy kościół w Kucicach

Opracowała: Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność