ikonka

Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkanie konsultacyjne w gminie Baboszewo, 25.11.2014r.

Zidentyfikowane problemy:

 • Brak oświetlenia głównych skrzyżowań (ul. Warszawska w Baboszewie, Kiełki)
 • Mała aktywność mieszkańców w tworzeniu życia kulturalnego, brak centrów kulturalnych we wsiach, miejsc na spotkania integracyjne
 • Brak rowów melioracyjnych
 • Starzenie się społeczeństwa i migracja młodzieży
 • Bezpieczeństwo (brak oświetlenia ulicznego, brak znaków drogowych, brak progów zwalniających, brak oznakowania miejscowości, brak bezpiecznego pasa ruchu dla pieszych przy drodze nr 7 )
 • Poprawa infrastruktury ośrodka zdrowia
 • Brak placów zabaw na wsiach, boisk sportowych
 • Zły stan dróg lokalnych niektórych miejscowościach

Potrzeby społeczności:

 • Ścieżki rowerowe
 • Przystań kajakowa na Wkrze (np. w Dziektarzewie)
 • Lodowisko (stadion w Baboszewie)
 • Kluby sportowe dla dzieci, młodzieży (pieniądze dla trenerów)
 • Tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem
 • Tworzenie miejsc odpoczynku, rekreacji, spotkań dla osób w różnym wieku
 • Poprawa, zwiększenie bezpieczeństwa (oświetlenie)
 • Rozwój agroturystyk i turystyki, tworzenie miejsc noclegowych, obiektów turystycznych
 • Szkolnictwo zawodowe (kierunki rolnicze)
 • Rewitalizacja zabytków – kościoły, kapliczki, nagrobki, park podworski w Dziektarzewie
 • Tworzenie Inkubatorów przetwórstwa lokalnego
 • Pomoc w utrzymaniu starych pomników przyrody (np. drzewa, aleje), konserwacja , zabezpieczenie
 • Poprawa oznakowania ulic, miejscowości
 • Utworzenie platformy internetowej dla rolników
 • Stworzenie Szlaku Powstańców Styczniowych na terenie Parafii Dziektarzewo i gminy Baboszewo, restauracja dawnego cmentarza Powstańców Styczniowych, wnętrza kaplicy cmentarnej, polichromii autorstwa ucznia Jana Matejki
 • Rozwój życia kulturalnego np. organizacja festynu patriotycznego, wykorzystanie wnętrza kościoła w Dziektarzewie na koncerty przy okazji obchodów Dni Sarbiewskiego
 • Rozwój produktów lokalnych np. „Dziektarzewskiej Katarzynki”

Zasoby gminy:

 • Dobre drogi do tworzenia ścieżek rowerowych
 • Rzeka Wkra
 • Infrastruktura sportowa (orliki, boiska przy szkołach)
 • Obszary leśne : Park Podworski w Dziektarzewie, rezerwat w Dziektarzewie
 • Zabytki (parki, ścieżki, miejsca odpoczynku dla podróżnych)
 • Miejsca poświęcone powstańcom styczniowym

Opracowała: Małgorzata Najechalska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność