„Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - spotkania konsultacyjne

To hasło przewodnie otwartych spotkań konsultacyjnych, na których mieszkańcy wypowiadają się na temat problemów i potrzeb a także zasobów otoczenia, w którym żyją. Odbywają się w październiku, listopadzie i grudniu br. w gminach: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski. Spotkania są elementem współtworzenia przez LGD - Przyjazne Mazowsze, razem  z mieszkańcami obszaru, Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020. Dokument będzie gotowy w przyszłym roku i wskaże najważniejsze kierunki rozwoju dla całego obszaru naszego działania. Pracujemy razem by na podstawie zdiagnozowanych potrzeb stworzyć wspólną wizję rozwoju, wyznaczyć cele i plan działania oraz pozyskać środki na realizację projektów przez mieszkańców. To jakie wyznaczymy sobie cele w lokalnej strategii rozwoju zdecyduje o tym jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie.

Dlatego tak ważny jest udział ludzi z różnych środowisk, zwłaszcza tych, którzy są zainteresowani pozyskaniem środków na własne inicjatywy. Zaproszenie skierowaliśmy do rolników, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji, bezrobotnych, wszystkich mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na rozwój miejscowości w których żyją. W październiku odbyły się spotkania w mieście Raciąż i gminie Płońsk. Program warsztatów obejmuje prezentację  założeń nowego Leadera w ramach PROW 2014 – 2020 a następnie, wspólną identyfikację problemów i potrzeb lokalnej społeczności (w wybranych dziedzinach życia, istotnych z punktu widzenia jakości życia mieszkańców i założeń Leadera)oraz zasoby gminy. Na zakończenie uczestnicy wypełniają ankiety oraz fiszki projektowe, w których sygnalizują swoje pomysły i projekty jakie chcą realizować.

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami są jedną z ważniejszych metod diagnozy zasobów i potrzeb społeczności. Są okazją do przekazania własnych spostrzeżeń i oczekiwań a także  nawiązania kontaktów, współpracy i wymiany poglądów. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w spotkaniach byli bardzo aktywni i przekazali nam wiele cennych danych.  Zależy namby wskazać właściwe i kluczowe problemy, którym należy wyjść naprzeciw oraz określić obszary z potencjałem rozwoju, które wyznaczą adekwatny zakres i kierunki naszej strategii. Mamy nadzieję, że dzięki wywiadom indywidualnym i grupowym z przedstawicielami różnych sektorów oraz wykorzystaniu różnorodnych materiałów źródłowych zdobędziemy szersze informacje.

Szczegółowe relacje ze spotkań w poszczególnych gminach będą w zakładce LEADER 2014-2020, na stronie internetowej www.lgdpm.pl

Opracowała: Danuta Kucińska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność