ikonka

Gmina Joniec spotkanie konsultacyjne

„Czego potrzeba tobie i twojej gminie, aby się rozwijać?”

Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców gminy Joniec

18 listopada 2014r, Urząd Gminy w Jońcu

 

W spotkaniu wzięło udział 13 osób, w większości samorządowcy, ale także i rolnicy oraz przedsiębiorcy (firmy turystyczne).

 

Problemy w gminie zauważone przez grupę:

- brak, tzw. infrastruktury wiejskiej (gminnej kanalizacji i wodociągu, oświetlenia ulicznego, dróg bitumicznych, przydomowych oczyszczalni),

- brak miejsc spędzania czasu wolnego dla młodzieży (świetlice, kluby),

- brak animatorów czasu wolnego,

- brak dostępu do internetu (problemy z zasięgiem i szybkością),

- brak oznakowania infrastruktury turystycznej,

- brak cyklicznych imprez kulturalnych,

- brak miejsca na świeżym powietrzu, gdzie organizowane by były imprezy kulturalne,

- brak ogólnopolskiej imprezy turystycznej,

- brak wiedzy na temat dotacji dla indywidualnych gospodarstw w zakresie energii odnawialnej,

- brak środków na wkład własny przy staraniu się o dotacje.

 

Potrzeby zgłoszone przez grupę:

- wykonanie kanalizacji gminnej, oświetlenia, oczyszczalni i budowa dróg, co łączy się z poprawą infrastruktury wiejskiej,

-opracowanie zintegrowanej oferty turystycznej,

- poprawa infrastruktury turystycznej,

- wytyczenie i oznakowanie tras rowerowych,

- organizacja cyklicznych imprez turystycznych i kulturalnych oraz kina na świeżym powietrzu,

- budowa i modernizacja miejsc spędzania czasu wolnego,

- budowa terenu spacerowego wraz z plażą,

- budowa skate-parku i zewnętrznej siłowni,

-pomoc w rozwoju i promocji produktów lokalnych i przetwórstwa rolnego oraz w przekwalifikowywaniu się rolników,

-dostęp do bezpłatnego internetu wraz z komputerami dla osób mniej zamożnych,

- wsparcie dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,

- animacja seniorów,

- wyłonienie lokalnych liderów i animatorów,

- stworzenie platformy informacji i sieci komunikacji w gminie.

 

Zasoby, którymi dysponuje gmina wskazane przez grupę:

- duży potencjał turystyczny,

- rzeka Wkra - przyjazna rekreacji,

- lasy,

- zabytki sakralne – kościoły we Wronie, Królewie i Jońcu, trzy mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku i legendy z nimi związane,

- tablica na dzwonnicy w Jońcu do nauki czytania i liczenia ufundowana przez biskupa Poniatowskiego,

- legendy związane z królem Janem III Sobieskim, od którego pochodzą nazwy miejscowości,

- stare rody szlacheckie, których historia mogłaby posłużyć do zaprojektowania herbu gminy,

- wiele działek rekreacyjnych, które zasiedlają znani aktorzy i inni artyści,

- poeta Grzegorz Bukała, który mógłby być potencjalnym animatorem i liderem lokalnej społeczności,

- lokalni twórcy, m.in.: poeta Ryszard Tarwacki, tkaczka, inni poeci.

- zbiór poezji i pieśni wraz z nutami z okresu od powstania listopadowego do styczniowego, którego właścicielem jestprzedsiębiorca Henryk Lewandowski,

- mini skansen w Królewie,

- znakomita Młodzieżowa Orkiestra Dęta, którą prowadzi wspaniały i sprawdzony animator kultury i sportu Cezary Celjan,

-dobrze prosperujące firmy turystyczne i gospodarstwa w zakresie produkcji roślinnej, zwierzęcej i owoców miękkich, gospodarstwa produkujące miód i wyroby pszczelarskie, firmy remontowo-budowlane,

- powoli rozwijająca się agroturystyka,

- działki rekreacyjne na sprzedaż,

- dobrze funkcjonującywtórny i pierwotny rynek sprzedaży działek,

- gościnni mieszkańcy.

Opracowała : Anna Goliasz

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność