ikonka

Zaproszenie do udziału w projekcie „Komputer bez tajemnic”

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Komputer bez tajemnic” realizowanym w partnerstwie przez ATForum Damian Dmuchowski  orazPolską Izbę Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego 180 mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 50 rok życia w okresie od 10.2014 do 06.2015

Cele projektu realizowane są poprzez przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i znajomości programów komputerowych na poziomie ECDL Profil Base (podstawowym) lub ECDL Core (rozszerzonym) zakończonych egzaminem.

 

Projekt jest adresowany do 152 osób w wieku 50-64 lata i 28 osób w wieku powyżej 65 roku życia, spełniających łącznie następujące warunki:

a) mają miejsce pracy, nauki, zamieszkania w rozumieniu KC, na terenie woj. mazowieckiego mieszkańców

b) deklarują z własnej inicjatywy udział w szkoleniach ICT

c) nie posiadają udokumentowanej znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym

 

Udział w Projekcie, a tym samym we wszelkich formach wsparcia w ramach Projektu jest bezpłatny (koszt ewentualnego dojazdu pokrywają Uczestnicy Projektu).

Adres strony internetowej Projektu: www.komputerbeztajemnic.pl

 

Zapraszamy się do zapoznanie się z Regulaminem projektu.

Pobierz Regulamin

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność