Szukasz źródeł finansowania na działania lokalne – ta informacja jest dla Ciebie! Przekazujemy informację o najbliższych naborach do różnych programów dotacyjnych.

 

Nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. 

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 9 marca 2015 do 15 listopada 2015 roku. Nabór wniosków trwa do 13 stycznia 2015 roku.

Informacji o programie dotacyjnym "Ojczysty – dodaj do ulubionych" udzielają:

Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@​nck.​pl

Anna Jermacz, telefon: +48 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@​nck.​pl

Więcej informacji na stronie: http://www.jezykojczysty.pl/artykuly/nabor-do-programu-ojczysty-–-dodaj-do-ulubionych-134149.html

Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na 2015 r.Oferty należy składać do 19 stycznia 2015 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.pl. Uprawnione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów: Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo; Priorytet 3. Aktywni obywatele; Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe oraz komponentu działań systemowych wyodrębnionego w ramach 4 priorytetu.

Wysokość wnioskowanej dotacji: dla projektów „jednorocznych”: od 10 tys. zł. do 100 tys. zł, dla projektów „dwuletnich”: od 20 tys. zł. do 200 tys. zł, w Komponencie Działań Systemowych w priorytecie 4: od 20 tys. zł. do 750 tys. zł. (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie). Wymagany jest wkład własny (co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe).

Więcej informacji stronie: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1266216.html

 

 

Projekt szkoleniowo doradczy Ekoturystyka

Przekazujemy informację o projekcie szkoleniowo - doradczym "Ekoturystyka" adresowanym do firm turystycznych. Jest atrakcyjny i praktyczny, warto zainteresować się tym przedsięwzięciem. Udział w projekcie, dzięki dofinansowaniu z EFS, jest bezpłatny, organizatorzy zwracają również koszty podróży.

Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników polskich przedsiębiorstw, którzy działają w branży turystycznej i rekreacyjnej (obiekty zbiorowego zakwaterowania - hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne, sportowe, parki rozrywki, itp.). Wprowadzenie proponowanych w ramach projektu rozwiązań pozwoli znacznie obniżyć koszty funkcjonowania użytkowanych obiektów (koszty ogrzewania, zużycia prądu, wody itd.)

Dane kontaktowe: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE,  tel. 698 687 398,  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.ekoturystyka.lgd-malemorze.pl

Informację  przygotowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność