ikonka

Masz pomysł napisz do nas

Szanowni Państwo

Pracujemy nad  nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Dlatego serdecznie prosimy wszystkich mieszkańców z  naszego terenu  do przekazywania  nam propozycji działań,  które powinny być  uwzględnione i realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na terenie gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto,  Płońsk, Sochocin, Raciąż, Raciąż –miasto, Załuski .

Z założenia program Leader jest inicjatywą oddolną,  w związku z tym liczymy na Państwa zaangażowanie w wyznaczaniu nowych celów rozwoju naszego obszaru i nowych działań. Każda zgłoszona propozycja będzie dla nas cenną wskazówką sygnalizującą potrzeby mieszkańców. Uprzejmie   prosimy o wskazania dotyczące nowej  infrastruktury, potrzeb rynku pracy, osób wykluczonych, aktywizacji mieszkańców, tematyki szkoleniowej czy szeroko pojętej innowacyjności.

Swoje sugestie i pomysły proszę przysyłajcie Państwo korzystając z aplikacji w zakładce  Napisz do Nas wpisując temat pomysł do LSR na lata 2014 -2020?

         

       Z góry dziękujemy za współpracę

Małgorzata Najechalska

Prezes LGD- Przyjazne Mazowsze

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność