ikonka

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo,

Zgodnie z §19 i 20 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przedstawienia sprawozdania z realizowanych działań.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 2 marca 2015 roku o godz. 1600w Płońsku, ul.H. Sienkiewicza 11 (w Centrum Edukacyjno - KonferencyjnymMazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku). W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1630 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Przypominamy, że potwierdzeniem członkostwa w naszym stowarzyszeniu zgodnie ze Statutem jest udział w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz opłata składek członkowskich. Uprzejmie Państwa prosimy o udział w Zebraniu oraz o regulowanie składek członkowskich. Wszystkim tym spośród Państwa, którzy już dokonali wpłat serdecznie dziękujemy.

W czerwcu br. kończymy realizację zadań w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i na początku okresu przejściowego nie będziemy mieli środków na funkcjonowanie biura. W tym czasie będziemy intensywnie pracowali nad opracowaniem nowej strategii i wniosku na wybór lokalnej grupy działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 w ramach nowego PROW w celu pozyskania funduszy dla mieszkańców naszego obszaru.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Najechalska

Prezes Zarządu

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność