ikonka

Zachęcamy do składania wniosków w konkursie FIO – Mazowsze Lokalnie

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze jest ambasadorem  konkursu FIO – Mazowsze Lokalnie, którego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, a w szczególności: zwiększenie roli inicjatyw oddolnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.

W dniu 19 marca 2015 r. w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym MODR o/Poświętne LGD zorganizowała spotkanie dla zainteresowanych mieszkańców powiatu płońskiego, podczas którego przedstawiono założenia tego konkursu. Pani Danuta Kucińska, kierownik biura LGD – Przyjazne Mazowsze, omówiła najważniejsze zagadnienia związane z przygotowaniem wniosków.  Na zakończenie uczestnicy zadawali wiele pytań prowadzącej przez co spotkanie przybrało formę rozmowy, w której można było wymienić się pomysłami na projekty.

Konkurs FIO – Mazowsze Lokalnie realizowany jest w ramach programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie” i stanowi część realizacji Programu FIO na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa. Operatorem mikrodotacji dla województwa mazowieckiego w ramach I Priorytetu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich wybrane zostało partnerstwo: Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Konkurs podzielony został na dwie ścieżki:

Inicjatywy oddolne - projekty realizowane przez młode organizacje, grupy nieformalne, grupy samopomocowe, ruchy społeczne czy społeczności, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych, realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców.

Rozwój organizacji – projekty, których celem jest rozwój młodych i małych organizacji – fundacji, stowarzyszeń, w tym również klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych. Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną projektu.

Projekty realizowane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie pięć miesięcy, a ich harmonogram musi być przewidziany w okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 października 2015 r.

Kwota dofinansowania (mikrodotacji) może wynieść od 1.500 zł do 5.000 zł na jeden projekt.

Terminy naborów wniosków:

Inicjatywy oddolne:  16 marca - 30 marca 2015 r.

Rozwój organizacji pozarządowej: 13 kwietnia 4 maja 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz  generator wniosków dostępne są na stronie www.mazowszelokalnie.pl  

Opracowanie  i zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

Źródło: www.mazowszelokalnie.pl

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność