ikonka

Spotkanie konsultacyjne na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

24.03.2015r. o godz. 10:00, w świetlicy w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście ul. Zielony Rynek 30, odbyło sięspotkanie konsultacyjne pt. „Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, Gminnych Centrów Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.

No images found.

Cel konsultacji to identyfikacja problemów i potrzeb w zakresie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż oraz Załuski. LGD - Przyjazne Mazowsze jest zainteresowana wypracowaniem możliwych obszarów współdziałania w tym  zakresie oraz założeń do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki współpracy będziemy mogli wyznaczyć cele i plan działania, a także zakres zadań na rzecz wspierania osób poszukujących pracy oraz tworzenia dodatkowych źródeł dochodów na wsiach.  

Opracowanie: Danuta Kucińska

Zdjęcia: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność