ikonka

Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - warsztaty konsultacyjne (grupy fokusowe) dla grup branżowych

Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać?” - warsztaty konsultacyjne (grupy fokusowe) dla grup branżowych z gmin: Baboszewo, Dzierzążnia, Naruszewo, Sochocin, Płońsk, Joniec, Nowe Miasto, Miasto i Gmina Raciąż, Załuski.                                                                     

Jaka jest nasza rola w gminie i co możemy w niej zmienić aby żyło się lepiej? To hasło przewodnie spotkań, na których uczestnicy wypowiadają się na temat problemów i potrzeb, silnych i słabszych stron otoczenia, w którym żyją oraz zgłaszają pomysły na inicjatywy. Spotkania służą wypracowaniu założeń do nowej  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.  Dokument będzie gotowy w przyszłym roku i wskaże najważniejsze kierunki rozwoju i inwestycji dla całego obszaru naszego działania.Razem stworzymy plan działania i pozyskamy  środki na realizację projektów przez mieszkańców.

W ubiegłym roku (od października do grudnia) odbywały się otwarte spotkania konsultacyjne  dla mieszkańców we wszystkich gminach. W tym roku (od marca do maja) organizujemy spotkania w małych grupach branżowych; zapraszamy rolników, przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO),kół gospodyń wiejskich (KGW), ochotniczych straży pożarnych (OSP), młodzieży, klubów sportowych, osób 50+,gminnych ośrodków pomocy społecznej (GOPS), Powiatowego Urzędu Pracy (PUP), Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR O/Poświętne). Pracujemy razem by na podstawie zdiagnozowanych potrzeb stworzyć wspólną wizję rozwoju, wypracować założenia do nowej lokalnej strategii rozwoju.  Następnie,  na późniejszych, otwartych  spotkaniach, wyznaczymy cele, przedsięwzięcia i plan działania by  pozyskać środki na realizację projektów przez mieszkańców. To jakie wyznaczymy sobie cele w lokalnej strategii rozwoju zdecyduje o tym jakie projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie.

Program warsztatów z wybranymi grupami docelowymi (grupy fokusowe) obejmuje wspólną identyfikację problemów, potrzeb i pomysłów na projekty, istotnych z punktu widzenia poszczególnych grup branżowych oraz założeń Leadera.

Relacje ze spotkań zamieszczamy w zakładce LEADER 2014-2020, na stronie internetowej www.lgdpm.pl

Opracowała: Danuta Kucińska

 

                                            Terminy spotkań (grupy fokusowe)

marzec

10.03.2015 r. UG Joniec  - przedsiębiorcy z gmin: Joniec, Nowe Miasto, Sochocin, Załuski, Naruszewo (16.00 - 18.30)

12.03.2015 r. UG Naruszewo -  rolnicy ze wszystkich gmin, nasi beneficjenci, (godz. 16.00 - 18.30)

24.03.2015 r. Świetlica przy Wiejskim Ośrodku Kultury Nowe Miasto - przedstawiciele GOPS, MOPS, PUP, MODR  O/Poświętne - (10.00 do 12.30)

26.03.2015 r. UG Płońsk - przedsiębiorcy z gmin: Baboszewo, Raciąż miasto i gmina, Dzierzążnia, Płońsk - (16.00 - 18.30)  

kwiecień

14.04.2015 r. świetlica wiejska w Kraśniewie (Gmina Raciąż) - KGW, NGO, OSP - (10.00 - 12.30)

16.04.2015 r. świetlica w Szczytnie (Gmina Załuski) - KGW, NGO, OSP- (16.00 - 18.30)

Maj

04.05.2015 r. Centrum Edukacyjno-Konferencyjne  MODR  O/Poświętne w Płońsku- przedstawiciele samorządu - (13.00 - do15.30)

05.05.2015 r. UG Sochocin - młodzież, kluby sportowe - (16.00 - 18.30)

12.05.2015 r. UG Płońsk - członkowie stowarzyszenia - (16.00 - 18.30)

21.05.2015 r. UG Dzierzążnia - osoby 50+  (16.00 - do 18.30)

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność