EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Zachęcamy do udziału w tej inicjatywie i promowania jej w swoim środowisku.

Każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co dzieje się z naszą planetą i w jakim stanie przekażemy ją następnym pokoleniom.  Dla bezpieczeństwa własnego oraz przyszłych pokoleń, musimy zadbać o przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju. Należy dążyć do stworzenia takiego modelu rozwoju gospodarczego, który zapewni wszystkim możliwość lepszego życia, bez niszczenia środowiska naturalnego.

Od 30 maja do 5 czerwca 2015 r. Polska po raz pierwszy włączy się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Głównym zadaniem projektu jest inicjowanie działań promujących i wspierających wdrażanie zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach - gospodarczym, społecznym i środowiskowym. 

Przedsięwzięcie jest skierowane do szerokiego grona podmiotów zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Swoje pomysły mogą rejestrować m.in. agencje rządowe i samorządy, ośrodki badawcze, instytucje edukacyjne, fundacje, organizacje społeczne, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz obywatele, których inicjatywy promują zasady zrównoważonego rozwoju.

 Aby wziąć udział w projekcie, należy zaproponować działanie (konferencję, wystawę, projekt filmowy, działanie społeczne, inicjatywę biznesową, projekt edukacyjny itp.), które swoim zasięgiem obejmuje co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju.

Należy zarejestrować pomysł na europejskiej platformie  http://www.esdw.eu , a następnie zorganizować i wypromować inicjatywę od 30 maja do 5 czerwca br.

 Udział w projekcie to przede wszystkim możliwość współuczestnictwa w promowaniu zachowań opartych na zrównoważonym rozwoju w Europie. Jest to również szansa na nawiązanie kontaktów, czerpanie inspiracji oraz odnajdywanie rozwiązań, które w przyszłości mogą zaowocować usprawnieniami w wielu aspektach życia obywateli.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność