ikonka

Sama chętnie projektuje ogrody naturalne, nawiązujące do regionalnych tradycji.

Podczas warsztatów, w części teoretycznej, zachęcała uczestników do prowadzenia wiejskich ogrodów, mówiła o ich zaletach, wyjątkowym uroku, znaczeniu ekosystemu, który tworzą i który wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Zwróciła uwagę na rolę piętrowego układu roślin, który odgradza od hałasu i kurzu, znaczenie drzew liściastych, które w tradycyjnym ogrodzie chroniły od pożaru, a latem zapewniały cień. Zwróciła uwagę na to, że powinniśmy dobierać rośliny, takie, które są piękne ale także nieinwazyjne i tworzą swoisty mikroklimat, jak np. dalie, malwy, jaśminowce, czy fiołki. Niektóre rośliny odstraszają insekty, mają działanie chwastobójcze. Ogród wiejski jako element krajobrazu, daje dobrą okazję do twórczości, troski o urok najbliższego otoczenia.

W drugiej części warsztatów uczestnicy pracując w grupach tworzyli, z różnych materiałów, modele wiejskich ogrodów. Pomysły były niesamowite a efekty, w postaci projektów, można było podziwiać na zakończenie spotkania. Wierzymy, że szkolenie będzie znakomitą inspiracją do utworzenia własnych, wiejskich ogrodów, które podobnie jak regionalne kuchnie, stroje, tańce i obyczaje wpisują się w zasoby dziedzictwa kulturowego wsi. W czasach, gdy wiejski krajobraz ubożeje, zadrzewienia śródpolne, miedze i oczka wodne są niszczone, a w uprawie stosuje się toksyczne środki chemiczne, wiejski ogródek kwiatowy może stać się prawdziwą oazą bioróżnorodności i ulubionym miejscem sąsiedzkich pogawędek. Warto tworzyć tradycyjne ogródki kwiatowe, ozdabiać nimi to, co nam bliskie i drogie: nasze domy, świetlice, miejscowe szkoły, kościoły, przydrożne kapliczki. To także okazja do odnowienia kontaktów z sąsiadami, zwłaszcza tymi starszymi, u których w ogródku wciąż jeszcze można znaleźć prawdziwe perełki – stare, lokalne odmiany nie do kupienia w sklepach.

„To fantastyczne móc wrócić do dawnych lat, pięknych kwiatów i tradycyjnych roślin, warto było uczestniczyć w warsztatach, pomysły wykorzystamy jak będziemy tworzyć park w naszej miejscowości” - powiedziała Pani Teresa Dobies, jedna z uczestniczek szkolenia.

Opracowanie: Małgorzata Najechalska , Danuta Kucińska

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność