ikonka

Gościliśmy delegację z Rumunii

LGD- Przyjazne Mazowsze 5 maja 2015 r. gościła na obszarze powiatu płońskiego przedstawicieli z Ministerstwa Rolnictwa Rumunii, zaangażowanych w realizację podejścia LEADER. Program ten funkcjonuje w krajach UE od 1991 r. i jest uznawany za znakomity instrument wyzwalania inicjatyw obywatelskich, sprawdzony sposób rozwoju wsi i miasteczek.

Celem wizyty studyjnej było poznanie polskiej LGD, uzyskanie szczegółowych informacji z zakresu jej funkcjonowania, rekonesans projektów realizowanych w podejściu LEADER oraz wizyta w gospodarstwie rolnym.

 Dlatego poprosiliśmy naszych beneficjentów o zaprezentowanie przykładowych projektów, sami zaś przygotowaliśmy się do odpowiedzi na zadane nam 24 pytania dotyczące głównie działalności LGD i współpracy z KSOW w Polsce.

 Nasi goście przybyli z kraju, który liczy 20 mln mieszkańców. Rumunia przystąpiła do UE w 2007 r. i po raz pierwszy realizuje podejście Leader. Wg informacji Carmen Tudoran i Cristiny Ristea (pracujących nad wdrażaniem Leadera), w Rumunii funkcjonują 162 lokalne grupy działania i zajmują one ok. 60% powierzchni kraju. W nowej perspektywie sytuacja ma się zmienić, będzie ich 120, ale zasięgiem obejmą 100 % obszarów wiejskich. Wielkość rumuńskich LGD-ów jest bardzo zróżnicowana - najmniejsze liczą 10 tys., a największe 100 tys. mieszkańców. W rumuńskim Leaderze gęstość zaludnienia ma wpływ na wielkość środków przeznaczonych na realizację LSR.

 Uczestnicy wizyty pytali jak odbywa się u nas ewaluacja LGD, jak często jest przeprowadzana, jakie są stosowane kryteria. Mówili o swoich problemach i sukcesach. Z satysfakcją wskazywali na upowszechnienie dostępu do Internetu w małych, bardzo oddalonych miejscowościach górskich.

 Z zainteresowaniem obejrzeli wystawę zrealizowanych projektów w biurze LGD- Przyjazne Mazowsze, pytali o zakres działań projektowych. Z zaciekawieniem przyjęli publikację „Dziedzictwo stołu…” wydaną z inicjatywy naszej grupy ze środków KSOW. Oprócz rozmów na temat LGD, odbyła się prezentacja konkretnych projektów w terenie, zrealizowanych w ramach czterech działań Leadera. Pokazywaliśmy nowe chodniki i lampy ledowe w Baboszewie, wskazywaliśmy na place zabaw dla dzieci i odwiedziliśmy 3 wnioskodawców

 Każdy z naszych beneficjentów przywitał delegację rumuńską serdecznie, bardzo gościnnie, z pełną galanterią - jak na Polaków przystało.

 Bardzo ciekawie przedstawił swoje gospodarstwo pan Jarosław Drogosz, któremu towarzyszył syn Artur. Rolnik odpowiadał na wiele pytań z zakresu produkcji rolnej, cen rynkowych, zmian w zarządzaniu gospodarstwem. Był też pytany czy sam przygotowywał wnioski o przyznanie pomocy z programu PROW, ile czasu upłynęło od chwili złożenia wniosku na zakup ciągnika i kosiarki (z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) do jego realizacji, jak bardzo skomplikowany był ten wniosek, czy korzystał z pomocy konsultanta.

 Delegacja Rumuńska z uznaniem odniosła się do operacji zrealizowanej przez pana Radosława Lewandowskiego, który skorzystał z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw i wybudował bezdotykową myjnię samochodową. Również padały pytania o długość realizacji projektu, o trudności jakie beneficjent musiał pokonać, jak dużą liczbę załączników dołączył do wniosku o przyznanie pomocy. Myjnia zainicjowała dyskusję na temat innowacyjności w projektach, stosowanej definicji innowacyjności i kryteriów w tym zakresie.

 Gospodarstwo agroturystyczne „Sielanka Raciąż” w pełnej krasie zaprezentowało szereg operacji zrealizowanych w ramach Leadera. Pan Michał Adamczyk z żoną Małgosią i tatą Mikołajem zaprezentowali w ramach działania Małe projekty operacje takie jak : Przyroda to przygodaniesamowity mikro i makro świat w zasięgu ręki, Spotkanie ze zdrowiem - Spa dla każdego!, Garncarstwo powrót do przeszłości - kultywacja starego rzemiosła, Tramwaj Konny - zabawa i przygoda dla całej rodziny, Turystyczny Raciąż - stawiamy na aktywny wypoczynek. Projekty te są źródłem atrakcji dla wypoczywających tu dzieci i ich opiekunów. I tym razem wzbudziły żywe zainteresowanie przybyłych i przemożną chęć korzystania z nich. Najwyraźniej nasi goście mieli ochotę pozostać dłużej w Sielance.

 Pragnę podkreślić, że spotkania u beneficjentów były bardzo profesjonalne, towarzysząca im wymiana informacji, spostrzeżeń, ciekawych wręcz zaskakujących pytań okazała się interesująca dla każdej ze stron.

 

Tekst Małgorzata Najechalska

Zdjęcia Agnieszka Matoblewska

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność