ikonka

Spotkanie z przedstawicielami samorządu lokalnego 4.09.2015

Identyfikacja problemów i potrzeb -przedstawienie podsumowanie spotkań dotychczasowych z mieszkańcami i grupami branżowymi:

Inwestycje - zgłaszano zapotrzebowanie na infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną; ścieżki rowerowe, przystanie, punkty widokowe, oznakowanie miejsc, atrakcyjne miejsca na spędzanie czasu wolnego, lepsze wykorzystanie OZE np.  lampy uliczne na energię słoneczną  - kierunek dla inwestycji samorządowych

Wsparcie dla przedsiębiorczości - wskazywano na potrzebę wspierania tego co lokalne, wypracowania marki produktu lokalnego (produkty i usługi) organizację doradztwa w gminach,

Przewagi konkurencyjne na naszym obszarze - zidentyfikowano gospodarstwa ekologiczne, pagaje, len, produkty lokalne takie jak: oliwa, jabłka, truskawki , wędliny, ogórki kiszone

Kierunki dla rozwoju  - przetwórstwo owoców i warzyw, mięsa, mleka, usługi doradcze, inne usługi np. remontowe, budowlane, informatyczne

Podczas spotkania zgłoszono następujące pomysły i propozycje:

Organizacja cyklicznej ogólnopolskiej  imprezy, stworzenie wspólnej marki „Przyjazne Mazowsze”, rozwój turystyki wodnej, infrastruktury turystycznej stanowiącej  „wsad” dla przedsiębiorców)

Projekty miękkie - utworzenie centrum doradztwa dla organizacji pozarządowych, programy aktywizujące

Oczekiwania - w związku z potrzebą integracji projektów na obszarze LGD-PM, synergia będzie punktowana w nowej perspektywie, zgłoszono pomysł na wspólny projekt - rzeka Wkra łączy, przy tej okazji rozwój przedsiębiorczości np. pomysł Sochocina na wynajem pokoi przez osoby 50+ (do 5 pokoi), utworzenie muzeum straży pożarnej, szkółki roślin, organizacja spływów kajakowych, lepsze wykorzystanie atutów np. park w Dziektarzewie, Izba Guzikarska w Sochocinie, Izba Sarbiewskiego. Możliwość pozyskania środków z RPO na realizację wspólnych  projektów.

Powstał pomysł na utworzenie centrum koordynacji w powiecie, celem podejmowania wspólnych inicjatyw, zaproponowano wyznaczenie osób do współpracy z gmin.

Wskazano również na rozwój  turystyki weekendowej, potrzebę korzystania z agencji specjalistycznych do promocji produktów i inicjatyw, pozyskanie  partnerów  w Warszawie i organizacja wyjazdów dla warszawiaków.

Zwrócono uwagę na znaczenie kampanii informacyjnej,  poznawania dobrych praktyk, edukację społeczności.

Zgłaszano pomysły na lepsze wykorzystanie zasobów np. Smardzewo -bogate w  jagody, grzyby, domki letniskowe w Kępie, oznakowanie tras i miejsc , tworzenie zróżnicowanej oferty, parkingi wzdłuż rzek, wykorzystanie Wodnej  Góry w  Raciążu, lokalnego rękodzieła, wspieranie ginących zawodów, wyznaczanie trasy rowerowej (pomysł na miasteczko rowerowe), informacja o interesujących miejscach przy ścieżkach,  tworzenie tras tematycznych, oferty dla zielonych szkół, mapki,  nowe technologie np. aplikacje na smartfony.

Opracowała: Danuta Kucińska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność