SPOTKANIE FOKUSOWE, 5 MAJA 2015 R., Urząd Gminy Sochocin

Grupa docelowa – młodzież, absolwenci szkół, osoby studiujące, poszukujące pracy, planujące lub prowadzące działalność gospodarczą.

Celem tego spotkania była identyfikacja problemów i potrzeb a także zasobów naszego obszaru,ważnych z punktu widzenia młodych ludzi

Problemy: migracja młodych ludzi do dużych miast i za granicę, brak pracy – młodzi dojeżdżają do pracy do dużych miast , niechęć do inwestorów zewnętrznych, brak miejsca rekreacji przy terenach nad Wkrą, miejsc rozrywki, obiektów sportowych, placów zabaw, brak tablic informacyjnych, brak dróg utwardzonych (80% to drogi gruntowe), brak miejsc spotkań dla młodych matek

Potrzeby: tworzenie miejsc pracy (wypożyczanie pokoi, agroturystyka), nauka jazdy konnej, promowanie lokalnych wytwórców (np. na jarmarkach), dla dzieci zabawa i nauka gry w piłkę – grupy futbolowe, zajęcia dla dziewczynek (tańce, teatr), zajęcia dla emerytów, klub Rodziców np. w GOK, wsparcie finansowe i promocja rękodzieła, agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego. Wspieranie sprzedaży płodów rolnych oraz mleka przez okolicznych rolników na targu.

Zasoby: aktywna społeczność, lokalni wytwórcy, przedsiębiorcy – firmy kajakowe, unikalna historia – Izba Guzika, walory przyrodnicze – rzeka Wkra i lasy, bliskość dużych miast – Warszawa, Ciechanów, lądowisko dla samolotów w Milewie, hotel BoniFaCio (5 gwiazdek), kapela folkowa, orkiestra dęta – strażacka z tradycjami, klub sportowy Wkra (piłka nożna i tenis stołowy), góra Napoleona z legendą, szlak – wędrówki wojsk napoleońskich), wytyczone trasy w lesie w Kucharach, „biała góra” w Podsmardzewie, gospodarstwo agroturystyczne  Leśniczówka Paryż w Rzach, aleja lipowa w Kucharach – tradycja malowania lip na biało, Sanktuarium w Smardzewie, usportowiona młodzież – sukcesy na skalę krajową , dobre warunki do życia, przyroda, spokój,  Mleko WKRA – z lokalnej mleczarni.

Opracowała: Agnieszka Matoblewska

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność