Twórzmy razem Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014 - 2020

 

Zaproszenie dla mieszkańców obszaru LGD - Przyjazne Mazowsze

 

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze zaprasza we wrześniu br. mieszkańców wsi z powiatu płońskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych. Chcemy wspólnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju w ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na wcześniejszych spotkaniach, które odbywały się od października do grudnia 2014 r. oraz od marca do czerwca 2015 r. zidentyfikowaliśmy problemy, potrzeby i zasoby naszego obszaru. Teraz określimy słabe i mocne strony obszaru, zagrożenia i szanse zewnętrzne (analiza SWOT) oraz dokonamy wyboru kluczowych celów strategii. Chcemy wypracować kierunki rozwoju naszego obszaru i wspólnie określić, jakie projekty mają otrzymać dofinansowanie za pośrednictwem LGD - Przyjazne Mazowsze. Staramy się o 8 mln zł pomocy unijnej na rozwój naszego obszaru. To od Państwa zależy na co przeznaczymy te pieniądze.

 

Spotkania odbędą się we wrześniu 2015 r. w salach konferencyjnych Urzędów Gmin.

Harmonogram  11 spotkań konsultacyjnych - Plan włączenia społeczności

 

 • 03.09.2015 r.  Baboszewogodz. 16.00 - 18.00
 • 07.09.2015 r.  Czerwińsk nad Wisłą godz. 10.00 - 12.00
 • 08.09.2015 r.  Dzierzążniagodz. 10.00 - 12.00
 • 09.09.2015 r.  Joniec godz. 16.00 - 18.00
 • 10.09.2015 r.  Naruszewogodz. 16.00 - 18.00
 • 14.09.2015 r.  Nowe Miastogodz. 16.00 - 18.00
 • 15.09.2015 r.  Płońskgodz. 16.00 - 18.00
 • 16.09.2015 r.  Raciąż - Gminagodz. 16.00 - 18.00
 • 17.09.2015 r.  Raciąż - Miastogodz. 16.00 - 18.00
 • 21.09.2015 r.  Sochocingodz. 10.00 - 12.00
 • 22.09.2015 r.  Załuskigodz. 10.00 - 12.00


 • Program spotkań konsultacyjnych

 

 • Prezentacja zidentyfikowanych problemów, potrzeb i zasobów w gminie podczas spotkań konsultacyjnych pt. czego potrzeba Tobie i Twojej gminie aby się rozwijać”

 

 • - Analiza SWOT; identyfikacja słabych i mocnych stron obszaru LGD - Przyjazne Mazowsze oraz zagrożeń i szans zewnętrznych

 

 • - Budowanie drzewa problemów - wybór problemów kluczowych wpisujących się w zakres Leadera

 

 • - Przekształcenia drzewa problemów w drzewo celów, wybór celów kluczowych i kierunków rozwoju

 

- Podsumowanie spotkania

 

 • Na koniec  przeprowadzimydebatę z mieszkańcami .  Debata podsumowująca odbędzie się 28.09.2015 r. (poniedziałek ) godz. 16.00 - 18.00 w Centrum Edukacyjno Konferencyjne MODR O/Poświętne w Płońsku.


 • Program debaty podsumowującej

 

 • - Prezentacja podsumowania ze spotkań - całościowa analiza SWOT, drzewo problemów i celów (uwzględnienie analizy danych zastanych i ankiet), propozycja przedsięwzięć adekwatnych do celów

 

- Dyskusja, wypracowanie kierunków rozwoju dla Lokalnej Strategii Rozwoju

 

 • - Wybór przedsięwzięć, propozycja nazw dla przedsięwzięćA

 

- Podsumowanie debaty

Teraz ustalamy, jakie projekty mieszkańców naszych wsi będą mogły otrzymać dofinansowanie z puli LGD-Przyjazne Mazowsze.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru. Dla aktywnych uczestników konsultacji mamy niespodzianki.

 

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność