ikonka

Zakończyliśmy kolejny cykl spotkań konsultacyjnych

Szanowni Państwo!

Zakończyliśmy kolejny cykl spotkań konsultacyjnych, których celem była analiza silnych i mocnych stron naszego obszaru oraz szans i zagrożeń a także wyznaczenie celów do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania odbywały się w każdej z 11 gmin wchodzących w skład LGD - Przyjazne Mazowsze. Podsumowaniem konsultacji była debata z udziałem ekspertów oraz zainteresowanych mieszkańców gmin, organizacji i instytucji, przedstawicieli wszystkich sektorów. Opracowaliśmy całościową analizę SWOT oraz na jej podstawie wyznaczyliśmy cele oraz przedsięwzięcia adekwatne do kluczowych problemów i potrzeb społeczności lokalnych oraz założeń Programu Leader PROW 2014 - 2020.

Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy!

W najbliższym czasie planujemy jeszcze spotkania dotyczące opracowania lokalnych kryteriów wyboru projektów, podziału budżetu LSR oraz wyznaczenie wskaźników przedsięwzięć, z uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych oraz złożonych przez mieszkańców propozycji projektów. O terminie i programie spotkania poinformujemy Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz stron gmin i starostwa powiatowego w Płońsku.

W zakładce LEADER 2014 - 2020 prezentujemy ustalenia wypracowane z mieszkańcami dla obszaru LGD - Przyjazne Mazowsze oraz fotorelację ze spotkań konsultacyjnych. Prosimy o zgłaszanie uwag i spostrzeżeń do opracowanego materiału, do biura LGD - osobiście, za pośrednictwem maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem telefonu: 23 661 31 61 - do dnia 31.X.2015 r.

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność