Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zgodnie z § 19 i 20  Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie Członków  w celu wyboru członków Rady Decyzyjnej  oraz uchwalenia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 22 grudnia o godz. 1600w Płońsku, ul.H. Sienkiewicza 11 (w Centrum Edukacyjno - KonferencyjnymMazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku).

W przypadku braku wymaganej obecności większości członków Stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z § 21 Statutu Stowarzyszenia, wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania Członków na godz. 1630 w tym samym dniu i miejscu.

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju, dostępny będzie w biurze LGD od 18.12.2015 r.

Program Walnego Zebrania członków Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze

dnia 22 grudnia 2015 roku

 1. Otwarcie Walnego Zebrania i przywitanie przybyłych gości.

 2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

 4. Przyjęcie porządku Zebrania.

 5. Wybór członków Rady Decyzyjnej

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków do Rady Decyzyjnej.

 7. Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem budżetu LSR oraz kryteriów wyboru projektu

 8. Przedstawienie propozycji Regulaminu Rady Decyzyjnej

 9. Przedstawienie propozycji Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

 10. Dyskusja

 11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, Regulaminu rady Decyzyjnej oraz Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR

 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

 13. Zamknięcie obrad.

 

Liczymy na Państwa niezawodne przybycie.

 

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Najechalska

Prezes Zarządu

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność