ikonka

Zaproszenie do konsultacji nowego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Przyjazne Mazowsze

Szanowni Państwo

LGD – Przyjazne Mazowsze zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach nowego projektu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).  Ubiegamy się o dodatkowe fundusze dla mieszkańców naszego obszaru na realizację projektów w związku z  ogłoszonym przez Zarząd Województwa Marszałkowskiego konkursem na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013. Wnioski  o wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 należy składać od 02 do 31 lipca 2012 r.


Możemy pozyskać 4 573 441 zł na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Fundusze te powinniśmy rozdysponować uwzględniając również kryteria merytoryczne – punktowane, zawarte w regulaminie konkursu.  Proponujemy następujący podział środków na poszczególne projekty w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi – 3 323 441 zł, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 500 000 zł, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 500 000 zł, Małe projekty – 250 000 zł. Część środków przeznaczamy na jedno nowe przedsięwzięcie i jeden nowy cel (w stosunku do aktualnej strategii), część na rozszerzenie pierwszego celu szczegółowego, pozostałe rozdysponujemy na dotychczasowe przedsięwzięcia zawarte w aktualnej LSR.

Chcąc pozyskać dodatkowe środki musimy spełnić wymagania określone w regulaminie konkursu a przede wszystkim opracować nową strategię uwzględniającą potrzeby i pomysły mieszkańców. Dlatego Państwa uwagi są dla nas niezwykle cenne.  Projekt strategii opracowaliśmy na podstawie przeprowadzonych w ubiegłym roku ankiet z mieszkańcami naszego obszaru, organizacjami społecznymi i samorządami, które uwzględniały ich uwagi dotyczące potrzeb w zakresie jakości  życia a także pomysły dotyczące realizacji nowych projektów.

W załączeniu projekt LSR, proponowane zmiany i uzupełnienia w stosunku do aktualnej LSR są zaznaczone na niebiesko.

Projekt strategii LGD - (pobierz)

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność