Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Rusza nabór wniosków z PROW na lata 2014-2020

Lokalne grupy działania złożyły wnioski o przyznanie pomocy  na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Teraz  wnioski te i strategie rozwoju poddawane są ocenie. Prawdopodobnie proces ten zakończy się w maju 2016 r. LGD-y wybrane do realizacji swoich Strategii podpiszą umowy  i latem rozpoczną kampanie informacyjne, aby zachęcić mieszkańców swojego obszaru do opracowania projektów zgodnych z tymi dokumentami.

Zgodność projektu  z założeniami  Lokalnej Strategii Rozwoju danej grupy to podstawowy warunek ubiegania się o środki w ramach inicjatywy LEADER z PROW na lata 2014-2020.Nim jednak ruszą nabory ogłaszane przez lokalne grupy działania proponujemy zapoznać się z terminami naborów  wniosków skierowanych do rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata  obejmuje bardzo wiele działań część z nich rząd już uruchomił kolejne za chwile ruszą. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju  Wsi Ryszard Zarudzki na konferencji prasowej w styczniu br. przedstawił prezentację z harmonogramem naborów wniosków  dla rolników.  W załączeniu harmonogram kolejnych działań wsparcia rozwoju gospodarstw, wzmacniania przedsiębiorczości, rozwoju terytorialnego, transferu wiedzy i innowacji oraz wsparcia jakości produkcji.

 Pobierz prezentację

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność