ikonka

Rusza nabór wniosków z PROW na lata 2014-2020

Lokalne grupy działania złożyły wnioski o przyznanie pomocy  na Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Teraz  wnioski te i strategie rozwoju poddawane są ocenie. Prawdopodobnie proces ten zakończy się w maju 2016 r. LGD-y wybrane do realizacji swoich Strategii podpiszą umowy  i latem rozpoczną kampanie informacyjne, aby zachęcić mieszkańców swojego obszaru do opracowania projektów zgodnych z tymi dokumentami.

Zgodność projektu  z założeniami  Lokalnej Strategii Rozwoju danej grupy to podstawowy warunek ubiegania się o środki w ramach inicjatywy LEADER z PROW na lata 2014-2020.Nim jednak ruszą nabory ogłaszane przez lokalne grupy działania proponujemy zapoznać się z terminami naborów  wniosków skierowanych do rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata  obejmuje bardzo wiele działań część z nich rząd już uruchomił kolejne za chwile ruszą. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju  Wsi Ryszard Zarudzki na konferencji prasowej w styczniu br. przedstawił prezentację z harmonogramem naborów wniosków  dla rolników.  W załączeniu harmonogram kolejnych działań wsparcia rozwoju gospodarstw, wzmacniania przedsiębiorczości, rozwoju terytorialnego, transferu wiedzy i innowacji oraz wsparcia jakości produkcji.

 Pobierz prezentację

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność