ikonka

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia - 11 czerwca 2012 roku

Szanowni Państwo

Działając zgodnie z §19 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia.

Uprzejmie informujemy, iż Zebranie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2012 roku w sali wykładowej Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11/13, początek obrad - godz. 1430 (przed posiedzeniem Rady Decyzyjnej).

W przypadku braku wymaganej większości członków stowarzyszenia we wskazanym terminie, zgodnie z §21 Statutu Stowarzyszenia wyznaczamy drugi termin Walnego Zebrania członków na godz. 1445 w wyżej określonym dniu i miejscu.

Liczymy na Państwa niezawodną obecność

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Walne Zebranie - program - pobierz

Projekt Strategii LGD - pobierz

Regulamin Rady Decyzyjnej - pobierz

Strategia LGD - Przyjazne Mazowsze luty 2012 - pobierz

Uchwala Walnego Zebrania Regulamin Rady_Decyzyjnej LGD - pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu Lokalnej Strategii Rozwoju - pobierz

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju - pobierz

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność