III edycja konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Zachęcamy mieszkańców naszego obszaru do udziału w  konkursach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Mazowiecki KSOW ogłosił 3 konkursy na:  

  • najlepsza pracę magisterską dotyczącą wsi i rolnictwa,

  • najlepszą orkiestrę dętą

  • najaktywniejsza liderka wiejska

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego na wniosek Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  podjął w dniu 22 marca br. decyzję o reaktywacji po rocznej przerwie spowodowanej okresem przejściowym planowania UE 2007-2013 / 2014-2020 trzech autorskich konkursów KSOW

  • na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim (Pula nagród finansowych i rzeczowych w Konkursie wynosi 15.000 zł brutto);

  • na  najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Pula nagród w Konkursie na nagrody rzeczowe wynosi 12.000 zł brutto);

  • oraz na najaktywniejszą liderkę wiejską (Pula nagród w Konkursie wynosi maksymalnie 15.000 zł brutto).

Wszystkie te konkursy cieszyły się w latach ubiegłych dużym zainteresowaniem, a laureaci otrzymali cenne nagrody rzeczowe i finansowe

Warto stanąć w szranki konkursów KSOW – to nie tylko nagrody, prestiż i satysfakcja, ale przede wszystkim okazja wzajemnego poznania i wspaniałej zabawy.

Szczegóły w linkach poniżej.

 

 

image00

 

image02

 

image01

 

Źródło:

http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/7527-konkursy-ksow-w-roku-2016-wystartowaly.html

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność