Slajd1

Najnowsze

Wyróżnione

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił Uchwałę 68/117/16 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji do Planu Operacyjnego na lata 2016 – 2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 dla Województwa Mazowieckiego – I etap, na 2016 rok. Pozytywną ocenę otrzymały w sumie 44 operacje, na początku dofinansowanie otrzyma 27 wnioskodawców .

Dla nas ta informacja jest bardzo dobra. LGD-Przyjazne Mazowsze otrzyma dofinansowanie na realizację 2 projektów:

  • „Oxytree – korzystna inwestycja – zdrowszy klimat”  - konferencja, poz. 6 na liście rankingowej

  • „Innowacyjna Szampania” – wizyta studyjna, poz. 7 na liście rankingowej

 

Przy tej okazji serdecznie gratulujemy naszemu partnerowi projektowemu Stowarzyszeniu Sympatyków Doliny Rzeki Wkry, które zajęło pierwsze miejsce na liście rankingowej operacją pt. „Promocja walorów turystycznych rzeki Wkry”, a także Miejskiemu Centrum Kultury i Sportu w Raciążu za trzecią pozycję pt. „III Jarmark Raciąski”.

Wszystkim partnerom mazowieckiego KSOW, którzy będą realizowali operacje w ramach Planu Operacyjnego KSOW na rok 2016 życzymy powodzenia.

 

Opracowała Małgorzata Najechalska

Źródło http://mazowieckie.ksow.pl/

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

Plakat Jarmark Jesienny

 

 

 

domlgd

okladka publikacji CoWiP

 

ikonka broszura okładka

 

 

 

 ikonka

IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

 

2

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność