Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

XIII Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze

27 kwietnia 2016 roku odbyło się XIII  Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze. W pierwszym terminie o godz. 16:00 na spotkanie przybyło 26 osób z 75 członków, co stanowiło 35% ogółu. Z powodu braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia zebranie odbyło się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 16.30.

Pani Agnieszka Matoblewska, pracownik biura LGD zaprezentowała sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD za 2015 rok. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Iwonie Ziemińskiej - Adamczyk (księgowa z biura rachunkowego), która przedstawiła sprawozdanie finansowe LGD za 2015r. Członek Komisji Rewizyjnej, Pani Zenona Szostek przedstawiła w skrócie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdania, Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD za miniony rok.

Uczestnicy zebrania podjęli 3 uchwały zatwierdzające sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz  udzielające absolutorium dla Zarządu za 2015 rok. Ponadto Prezes Zarządu Małgorzata Najechalska przedstawiła plan działalności LGD - PM na 2016 roku.

Wszystkim Członkom LGD – Przyjazne Mazowsze serdecznie dziękujemy za przybycie i sprawny przebieg zebrania.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność