ikonka

XIII Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze

27 kwietnia 2016 roku odbyło się XIII  Walne Zebranie Członków LGD – Przyjazne Mazowsze. W pierwszym terminie o godz. 16:00 na spotkanie przybyło 26 osób z 75 członków, co stanowiło 35% ogółu. Z powodu braku wymaganej liczby członków stowarzyszenia zebranie odbyło się w drugim terminie, tego samego dnia o godz. 16.30.

Pani Agnieszka Matoblewska, pracownik biura LGD zaprezentowała sprawozdanie merytoryczne z działalności LGD za 2015 rok. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Pani Iwonie Ziemińskiej - Adamczyk (księgowa z biura rachunkowego), która przedstawiła sprawozdanie finansowe LGD za 2015r. Członek Komisji Rewizyjnej, Pani Zenona Szostek przedstawiła w skrócie sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po odczytaniu sprawozdania, Komisja wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu LGD za miniony rok.

Uczestnicy zebrania podjęli 3 uchwały zatwierdzające sprawozdanie merytoryczne, finansowe oraz  udzielające absolutorium dla Zarządu za 2015 rok. Ponadto Prezes Zarządu Małgorzata Najechalska przedstawiła plan działalności LGD - PM na 2016 roku.

Wszystkim Członkom LGD – Przyjazne Mazowsze serdecznie dziękujemy za przybycie i sprawny przebieg zebrania.

 

 

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

ikonka broszura okładka

 

ikonka biuletyn okładka 

 

 

 IKONKA

 

ikonka Ciekawostki Turystyczne

 

ikonka TWÓRCY LOKALNI

 

ikonka produkty lokalne

 

ikonka ciekawe biografie

 

mpnt

 

skrzat

 

 

Skrzatolandia

 

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

IKONKA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność