Konkurs na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania” – zakończony nabór, komisja ocenia wnioski.
Informujemy wnioskodawców, że zakończyliśmy nabór wniosków w konkursie grantowym na inicjatywy lokalne pod tytułem ”ABC wspólnego działania”.  Wpłynęło 20 ofert. Komisja oceniająca przystąpiła do pracy i wybierze 10 grantów po 5 tys. zł (taki był zaplanowany limit środków). Wyniki oceny zostaną podane na naszej stronie internetowej w poniedziałek – 26 czerwca 2017r. Wybrani realizatorzy otrzymają również wsparcie merytoryczne ze strony opiekunów projektu na etapie dopracowania, realizacji i rozliczenia projektu. Dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim wnioskodawcom wspaniałych pomysłów na realizację inicjatyw lokalnych.
Zarząd i biuro LGD- PM

Rada LGD-Przyjazne Mazowsze

Lp.  Nazwisko i imię  gmina  sektor
1 Czerwiński Michał  Załuski  społeczny
2 Demby Elżbieta  Dzierzążnia  społeczny
3 Dumińska-Kierska Anna  Płońsk  publiczny
4 Godlewski Mariusz  Raciąż - miasto  publiczny
5 Gołębiewska-Jarosiewicz Magdalena  Płońsk  społeczny
6 Górecki Piotr  Płońsk  gospodarczy
7 Jarosławski Aleksander  Płońsk  publiczny
8 Kordalski Andrzej  Raciąż  społeczny
9 Kozłowska Jolanta  Czerwińsk nad Wisłą  gospodarczy
10 Lewandowski Radosław  Baboszewo  gospodarczy
11 Napiórkowski Leonard  Płońsk  gospodarczy
12 Napiórkowski Marek  Naruszewo  gospodarczy
13 Poświata Magdalena  Joniec  społeczny
14 Rutkowski Andrzej  Sochocin  społeczny
15 Zalewski Sławomir  Nowe Miasto  publiczny

baboszewociechanowdzierzazniajoniecnaruszewoplonskraciazczerwinsksochocinzaluskiczerwinsk

 

 

 

LGD KSIAZKA

napisz

ziemia plonska okladka

okladka do akceptacji 1

Archiwum artykułów

unnamed

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: postęp finansowy we wdrażaniu operacji w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność